0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จางเจียเจี้ย  ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่น ๆ
 
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน (XW06)
 เดินทาง : 19-22, 26-29 มกราคม 2562                                                 
 เดินทาง : 16-19, 23-26 กุมภาพันธ์ 2562
*ราคานี้ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป*
 
ราคาเริ่มต้น : 13,889 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน  SNOW 4วัน 3คืน (ฺB94-XW)
 เดินทาง : 22-25, 24-27, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 8-11, 15-18, 20-23, 22-25, 27-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
 เดินทาง : 3-6, 5-8, 10-13, 12-15, 17-20, 19-22, 24-27, 26-29 ม.ค 62
 เดินทาง : 21-24, 23-26, 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
 เดินทาง : 2-5, 7-10, 9-12, 14-19, 16-19, 21-24, 23-26 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

  
ทัวร์ปักกิ่งกำแพงเมืองจีน AMAZING BEIJING TIANJIN 5วัน 4คืน (TSN01-XW)
 เดินทาง : 2-6,7-11, 14-18,21-25, 27-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
 เดินทาง : 11-15, 18-22, 25-29 มกราคม 2562
 เดินทาง : 15-19, 22-26 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 1-5ม, 8-12, 15-19, 22-26 มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจืน พระราชวังต้องห้าม 5วัน 3คืน (PEK02-TG)
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 1-5, 5-9 ธ.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง (TSN-XW001)
 เดินทาง : 07 – 10, 14 – 17, 21 – 24 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย.  – 01 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05 – 08, 12 – 15, 19 – 22, 26 – 29 ธ.ค. 61
 
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(นั่งกระเช้า ด่านปาต้าหลิง) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5วัน 3คืน (MU001)
 เดินทาง : 3-7 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 7-11 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 13-17 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 21-25 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
*ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท *
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์ปักิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม  5วัน 3คืน (PEK03-MU)
 เดินทาง : 6-10, 17-21, 25-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 08-12, 22-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 20-24, 27-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมโชว์กายกรรมปังกิ่ง 5วัน 3คืน (TG71)
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 12-16, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 09-13, 14-18 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-10 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน อุโมงเลเซอร์ 6วัน 4คืน (TG02)
 เดินทาง : 16-20, 19-24, 23-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 20-25, 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 04-09, 05-10 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 19,899 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง ภัตตาคาร"เติ้งลวี่จวิน"  5วัน 3คืน (PEK-CA001) 
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พ.ย. / 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 1-5, 7-11, 21-25, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท

ทัวร์ 2เมือง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไปความเร็วสูงเที่ยวเซี่ยงไฮ้  6วัน 4คืน (PEK04-TG)
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. / 06-11 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน (CAPEK03)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค.62
 
ราคาเริ่มต้น : 23,888 บาท
ทัวร์ 2เมือง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4คืน (TGPEKPVG2)
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 04-09 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง เมืองโบราณกู่เป่ย แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (TG007)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62 
     วันหยุดปีใหม่ 2019 

ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท