0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ปักกิ่ง

 
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4วัน 3คืน XW-B92 
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 20 - 23 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท

      
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจืน พระราชวังต้องห้าม 5วัน 3คืน (PEK02-TG)
 เดินทาง : 7-11, 21-25 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 19-23, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 1-5, 5-9 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน  AMAZING BEIJING TIANJIN 5วัน 4คืน XW-TSN01
 เดินทาง : 22 – 26 ก.ย. 61 >>ลดราคา 15,999.-
 เดินทาง : 19-23, 20-24 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท

        
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมโชว์กายกรรมปังกิ่ง 5วัน 3คืน (TG71)
 เดินทาง : 03-07, 10-14, 12-16, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 09-13, 14-18 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-10 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท

ทัวร์ปักิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม  5วัน 3คืน (PEK03-MU)
 เดินทาง : 6-10, 17-21, 25-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 08-12, 22-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-05, 06-10, 20-24, 27-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อชมเมือง 5วัน 3คืน (TG003)
 เดินทาง : กันยายน 61
 เดินทาง : ตุลาคม 61
 เดินทาง : พฤศจิกายน 61

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

  
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน อุโมงเลเซอร์ 6วัน 4คืน (TG02)
 เดินทาง : 16-20, 19-24, 23-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 20-25, 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 04-09, 05-10 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 19,899 บาท

  
ทัวร์ปักกิ่ง ภัตตาคาร"เติ้งลวี่จวิน"  5วัน 3คืน (PEK-CA001) 
 เดินทาง : 11-15, 19-23, 20-24, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พ.ย. / 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 1-5, 7-11, 21-25, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท

ทัวร์ 2เมือง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไปความเร็วสูงเที่ยวเซี่ยงไฮ้  6วัน 4คืน (PEK04-TG)
 เดินทาง : 13-18 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-16, 18-23, 25-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. / 06-11 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท

 
ทัวร์ 2เมือง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4คืน (TGPEKPVG2)
 เดินทาง : 16-21, 18-23 ต.ค 61
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 04-09 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท