0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จางเจียเจี้ย  ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่น ๆ
 
ทัวร์ปักกิ่ง TIANJIN BEIJING ปักกิ่งสะท้านภพ 5วัน3คืน (TSN01)
 เดินทาง : 12-16, 17-21,19-23 ก.ย.  62
 เดินทาง : 24-28, 26-30 ก.ย.  62
 เดินทาง : 10-14, 15-19, 17-21, 22-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน (CNXJ802)
 เดินทาง : 12 - 16, 19 - 23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10 - 14, 17 - 21 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 5วัน 3คืน (ZTSN03)
 เดินทาง : 12-16, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน XW (B96)
 เดินทาง : 21-24 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-14 ต.ค.62
 เดินทาง : 12-15 ต.ค.62
 เดินทาง : 16-19 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-22 ต.ค.62
 เดินทาง : 20-23 ต.ค.62
 เดินทาง : 23-26 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง ซุปตาร์... แดนมังกร  4วัน 3คืน (XWTSN01-XW)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 กันยายน 62 
 เดินทาง : 17-20, 19-22, 22-25, 24-27, 26-29 ต.ค.
 เดินทาง : 29 ต.ค.-1 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ซาลาเปาลาวา 4วัน3คืน (CSTSNXW07)
 เดินทาง : 12-15, 26-29 ก.ย. 62                                                                       
 เดินทาง : 20-23 ต.ค.  62                                                  
 เดินทาง : 23-26 ต.ค. 62                                                
 เดินทาง : 26-29 ต.ค. 62      
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้ากำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น เป็ดร่อน 5วัน3คืน (MU03)
 เดินทาง : 11-15 กันยายน 62                                                                 
 เดินทาง : 18-22 กันยายน 62                                                                 
 เดินทาง : 16-20 ตุลาคม 62                                                                 
 เดินทาง : 22-26 ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 6วัน4คืน (TNS02-XW)
 เดินทาง :03-08, 10-15, 17-22, 24-29, 15-20, 22-27 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน เซี่ยงไฮ้ ฮันนี้โทส 3 มหานคร 6วัน4คืน (CSTSNPVGXW01)
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 24-29 ก.ย. 62                                                      
 เดินทาง : 15-20, 22-27 ต.ค. 62    **วันปิยมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน เลสโก อาหมวยเล็ก 5วัน 4คืน (ZTNSN02)
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 01 ต.ค.2562
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 15-19, 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28,25-29 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน เซี่ยงไฮ้ 6วัน 4คืน (BS81-XW)
 เดินทาง : 4-9, 11-16, 18-23, 25-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 2-7, 9-14, 16-21, 23-28 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อหูถง  5วัน3คืน TG (ZPEK02)
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-02 ธ.ค.62, 29 พ.ย.-03 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง สโนว์เวิลด์รีสอร์ท กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน TG (PEK03)
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 07-11, 12-16, 13-17,19-23, 20-24 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน TG (PEK04)
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 18-23, 19-24, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-3 ธ.ค., 29 พ.ย.-4 ธ.ค., 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน 6วัน4คืน TG (PEK05)
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 07-12, 12-17, 19-24 ธ.ค.62
 เดินทาง :  27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 63
 เดินทาง :  28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 63
 เดินทาง :  29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง ไม่ลงร้าน งานแสดงพืชสวนโลก EXPO BEIJING 2019 5วัน3คืน (CAPEK21)
 เดินทาง : 04-08 กันยายน 62
 เดินทาง : 18-22 กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง ไม่ลงร้าน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมกระเช้า) 5วัน3คืน CA (PEK22)
 เดินทาง : 09-13, 19-23, 24-28 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 06-10, 20-24 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 18-22, 26-30 ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท