0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จางเจียเจี้ย  ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่น ๆ
 
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 4วัน 3คืน XW (XWB97)
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 02-05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง :  06-09 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง จิ้งจอกภูเขาหิมะ 5วัน 3คืน (PEK02)
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 01 ม.ค./29 ธ.ค. – 02 ม.ค./30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,989 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน สกี SNOW 4วัน 3คืน (XWTSN03)
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-13, 17-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน สโนโมบิลล์ พัก 5 ดาว 4วัน 3คืน (CSTSNXW08)
 เดินทาง : 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-13, 14-17, 17-20, 21-24 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ด่านซือหม่าไถ) 5วัน 3คืน (CSPEKMU03)
 เดินทาง : 06-10, 12-16, 19-23, 24-28 ธ.ค. 62                                                         
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 **เทศกาลปีใหม่**      
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 **เทศกาลปีใหม่**  
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน  (XW-TSN01)
 เดินทาง : 04-08 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-11 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-15 มี.ค. 63
 เดินทาง : 14-18 มี.ค. 63
 เดินทาง : 18-22 มี.ค. 63
 เดินทาง : 21-25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ล กำแพงเมืองจีน เทียนจิน  5วัน4คืน (XW-TSN04)
 เดินทาง : 04-08, 07-11, 14-18, 18-22, 21-25,ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12, 11-15, 15-19, 18-22 ม.ค. 63
 เดินทาง : 12-16, 15-19, 19-23, 22-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-1 มี.ค., 29 ก.พ.- 4 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง สโนว์เวิลด์รีสอร์ท กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน TG (PEK03)
 เดินทาง :  07-11, 12-16, 13-17,19-23, 20-24 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค.63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง โคตรพยัคฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ 5วัน 3คืน TG (PEK01)
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 20-24, 26-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 19-23, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 01 มี.ค./28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 25-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,989 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่ 5วัน 3คืน (CNTG79)
 เดินทาง : 13-17, 20-24, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-14 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค.-4 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-3 มี.ค. 63
 เดินทาง : 06-10, 13-17 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน 3คืน  XW (MU2072-2071)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้  5วัน 4คืน (TG002)
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง ไม่ลงร้าน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมกระเช้า) 5วัน3คืน CA (PEK22)
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 18-22, 26-30 ธันวาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง ลงสนามบินใหม่  (ไม่ลงร้าน) 5วัน 4คืน (CAPKX2)
 เดินทาง : 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
**รวมวีซ่าแล้ว**
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้  หังโจว ทะเลสาบซีหู 6วัน 4คืน (MUPEKPVG1)
 เดินทาง : 26-31 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท