0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จางเจียเจี้ย  ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่น ๆ
 
ทัวร์ปักกิ่ง TIANJIN BEIJING ปักกิ่งสะท้านภพ 5วัน3คืน (TSN01)
 เดินทาง : 14-18, 21-25, 28 พ.ค. -01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06,10, 13-17, 20-24, 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 09-13, 16-20, 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 22-26, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 17-21,19-23 ก.ย.  62
 เดินทาง : 24-28, 26-30 ก.ย.  62
 เดินทาง : 10-14, 15-19, 17-21, 22-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 5วัน 3คืน (ZTSN03)
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 16-20, 18-22, 25-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-21 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน (B95-XW)
 เดินทาง : 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 พ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ค.- 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 06-09, 8-11, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25 มิ.ย.62
 เดินทาง : 27-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.- 2ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง ซุปตาร์... แดนมังกร  4วัน 3คืน (XWTSN01-XW)
 เดินทาง : 16-19, 18-21, 23-26 พ.ค. 
 เดินทาง : 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62 >>> วันพืชมงคล, วันวิสาขบูชา
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มิถุนายน 62
 เดินทาง : 4-7, 13-16, 18-21 กรกฎาคม 62 >>> วันอาสาฬบูชา
 เดินทาง : 25-28, 27-30 กรกฎาคม 62  **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ส.ค., 29 ส.ค.-1 ก.ย. 62 >>> วันแม่
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 กันยายน 62 
 เดินทาง : 17-20, 19-22, 22-25, 24-27, 26-29 ต.ค.
 เดินทาง : 29 ต.ค.-1 พ.ย. 62 >>> วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
 
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ซาลาเปาลาวา 4วัน3คืน (CSTSNXW07)
 เดินทาง : 06-09, 27-30 มิ.ย. 62                                     
 เดินทาง : 13-16 ก.ค.  62  **วันอาสาฬบูชา**             
 เดินทาง : 09-12 ส.ค. 62   **วันแม่**                                                             
 เดินทาง : 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62                                               
 เดินทาง : 12-15, 26-29 ก.ย. 62                                                                       
 เดินทาง : 20-23 ต.ค.  62   **วันปิยมหาราช**                                                
 เดินทาง : 23-26 ต.ค. 62    **วันปิยมหาราช**                                                
 เดินทาง : 26-29 ต.ค. 62      
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
 
ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดอบใบชา กำแพงเมื่องจีน สวนผลไม้ 5วัน3คืน (CSPEKMU02)
 เดินทาง : 11-15, 25-29 มิ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ กำแพงเมืองจีน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 6วัน4คืน (TNS02-XW)
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-9, 11-16, 18-23, 25-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 2-7, 9-14, 16-21, 23-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 6-11, 13-18, 20-25, 27 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 3-8, 10-15, 17-22, 24-29, 15-20, 22-27 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
 
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน เซี่ยงไฮ้ ฮันนี้โทส 3 มหานคร 6วัน4คืน (CSTSNPVGXW01)
 เดินทาง : 20-25, 27 ส.ค. – 01 ก.ย. 62                                               
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 24-29 ก.ย. 62                                                      
 เดินทาง : 15-20, 22-27 ต.ค. 62    **วันปิยมหาราช**
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน เลสโก อาหมวยเล็ก 5วัน 4คืน (ZTNSN02)
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. -02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 12-16, 13-17 ก.ค.62
 เดินทาง : 14-18, 16-20, 19-23, 25-29, 26-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 01 ต.ค.2562
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 15-19, 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28,25-29 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
 
ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นยาจีน พิชิตกำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน (CSPGKCA03)
 เดินทาง : 05-09, 26-30 มิ.ย. 62  
ราคาเริ่มต้น : 15,899 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อหูถง  5วัน3คืน TG (ZPEK02)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 23-27 พ.ค.62, 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 มิ.ย.62, 28 มิ.ย.-02 ก.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 06-10, 12-16, 13-17, 25-29, 26-30 ก.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 16-20, 22-26, 23-27 ส.ค.62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-02 ก.ย.62
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.ย.62
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-02 ธ.ค.62, 29 พ.ย.-03 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ป้กกิ่ง เป็ดพะโล้ กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน (CSPEKCA01)
 เดินทาง : 17-21 พ.ค. 62                 
 เดินทาง : 05-09, 26-30 มิ.ย. 62   
ราคาเริ่มต้น : 16,899 บาท