0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์บาหลี

 
ทัวร์บาหลี PRIME BALI 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
 เดินทาง : พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : ธันวาคม 62
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์บาหลี เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์ 3วัน 2คืน (ZDPS06-SL)
 เดินทาง : 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-04, 09-11, 16-18, 23-25, 24-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
มหัศจรรย์...บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน (BAL01-SL)
 เดินทาง : 16-19, 23-26 ส.ค. / 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 12-15, 18-21, 23-26, 25-28, 28-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 08-11, 09-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี  4วัน 3คืน (ZDPS07)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 16-19, 17-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. -03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-10, 13-16, 14-17, 20-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 21-24, 25-28, 27-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
มหัศจรรย์...บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5วัน 4คืน (BAL02-SL)
 เดินทาง : 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 01-05 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 26-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 5วัน3คืน (BAL04-FD)
 เดินทาง : 08-12, 15-19, 22-26 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (BAL03-SL)
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 16-20, 20-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท
ทัวร์บาหลี ทานาห์ลอต เบซากีห์ อูลูวาตู 4วัน 3คืน (BALI001-TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคา : 26,900 บาท
ทัวร์บาหลี พรีเมี่ยม 4วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 09-12, 22-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 19-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 17-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 08-12, 21-25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 18-22 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 16-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท