0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์บาหลี

 
ทัวร์บาหลี 4วัน 3คืน (DPS01-FD)
 เดินทาง : 23-26 ส.ค. 61
 เดินทาง : 6-9, 20-23, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 7-10, 11-14, 19-22, 20-2 ต.ค. 61
 เดินทาง : 8-11, 15-18, 22-25, 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 16-19, 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-4, 14-17, 16-19, 23-26, 28-31 /30 มี.ค. - 2 เม.ย 62

ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท

 
ทัวร์บาหลี BALI CALLING พัก 3 ดาว 4วัน 3คืน (FD)
 เดินทาง : 20-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 20-23 ต.ค. 61 (วันปิยะมหาราช)

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมยารัน 4วัน 3คืน (FD87)

 เดินทาง : 11-14, 25-28 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท

 
ทัวร์บาหลี โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน (FD-BAL02)
 เดินทาง : 13-16, 20-23, 27-30  ก.ย. 61
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 06-09, 08-11, 13-16, 20-23, 22-25, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

  
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ ชมโชว์พื้นเมืองบารองแดนซ์ 5วัน คืน (FD-BAL03)
 เดินทาง : 19-23 ก.ย. / 27 พ.ย. - 01 ต.ค. 61
 เดินทาง : 04-08, 10-14, 18-21, 24-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-09, 06-10, 13-17, 19-23, 26-30, 27-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท

ทัวร์บาหลี ชมวัดเบซากีห์ วัดเลมปูยางค์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4วัน 3คืน (TG-BAL01)
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18 พ.ย. 61
 เดินทาง : 06-09, 12-15, 20-23, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 07-10 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท