0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์บาหลี

 
ทัวร์บาหลี เทือกเขาคิณตามณี SPEEDY BALI 3วัน2คืน SL
 เดินทาง : 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง :30 พ.ย.– 2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 21-23 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-06, 10-12, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ม.ค.63
 เดินทาง :  31 ม.ค.-2 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์บาหลี PRIME BALI 3วัน 2คืน (SL)
 เดินทาง : 16-18, 22-24 พ.ย.62 / 30 พ.ย.-2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 13-15, 14-16, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 1 ม.ค.63 / 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.63
 เดินทาง : 04-06, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ม.ค.63
 เดินทาง : 31 ม.ค.-2 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 14-16, 15-17, 22-24 ก.พ.63
 เดินทาง : 28 ก.พ.-1 มี.ค.63 / 29 ก.พ.-2 มี.ค.63
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์บาหลี อุบัติรักเกาะสวรรค์ 3วัน 2คืน (ZDPS10) 
 เดินทาง : 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 25-27, 26-28, 27-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ม.ค.-02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 13-15, 14-16, 17-19, 23-25, 24-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. – 02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี  4วัน 3คืน (ZDPS07)
 เดินทาง : 24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. -03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-10, 13-16, 14-17, 20-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 21-24, 25-28, 27-30 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์บาหลี วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ คินตามณี 4วัน 3คืน (BAL01-SL)
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 พ.ย.62
 เดินทาง : 12-15, 27-30, 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ม.ค.-02 ก.พ.63
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 13-16, 20-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 27 ก.พ.- 1 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี 4วัน 2คืน (ZDPS08)
 เดินทาง : 12-15, 13-16, 10-13, 16-19, 17-20 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ม.ค. - 02 ก.พ. / 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. / 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี อุบัติรักข้ามขอบฟ้า 4วัน 3คืน (ZDPS09)
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 29 ก.พ. – 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค. 63
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 09-12, 16-19, 23-26 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์บาหลี FOLLOW REVIEW 4วัน 3คืน (SL)
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 19-22, 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 06-09, 20-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์บาหลี เกาะนูซา ปนีดา หมู่บ้านคินตามณี 5วัน 4คืน (BAL02-SL)
 เดินทาง : 26-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-07 ม.ค. 63
 เดินทาง : 24-28 ม.ค. 63
 เดินทาง : 08-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27-31 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ หมู่บ้านคินตามณี (บินภายใน 2 เที่ยว)  5วัน 4คืน (BAL03-SL)
 เดินทาง : 05-09 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 25-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 21-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 06-10 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท
ทัวร์บาหลี หมู่บ้านคินตามณี  4วัน 3คืน (BAL01-TG)
 เดินทาง : 05-08 ธ.ค.62
 เดินทาง : 07-10 ธ.ค.62
 เดินทาง : 13-16 ธ.ค.62
 เดินทาง : 20-23 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63
 เดินทาง : 01-04 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท
ทัวร์บาหลี บรูไน เดินทางครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ 5วัน 4คืน (BFB-BI5D4N)
 เดินทาง : 09-13, 12-16 พ.ย. 62
 เดินทาง : 14-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,555 บาท
ทัวร์บาหลี ทานาห์ลอต เบซากีห์ อูลูวาตู 4วัน 3คืน (BALI001-TG)
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคา : 26,900 บาท
ทัวร์บาหลี พรีเมี่ยม 4วัน 3คืน (TG)
 เดินทาง : 07-10, 21-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5วัน 4คืน (TG)
 เดินทาง : 06-10, 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท