0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี PRIME BALI 3วัน2คืน (SL)
*โปรโมชั่น จองภายใน 17 มีนา ลด1,000บ.ทุกพีเรียด
 เดินทาง : 6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 18-20, 19-21, 20-22, 25-27 เม.ย.62
 เดินทาง : 26-28, 27-29 เม.ย.62
 เดินทาง : 2-4, 3-5, 4-6, 9-11, 10-12, 11-13, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 มิ.ย.62, 29 มิ.ย.- 1 ก.ค.62 
 เดินทาง : 4-6, 5-7, 6-8, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22 เม.ย.62
 เดินทาง : 26-28, 27-29 ก.ค.62 
 เดินทาง : สิงหาคม 2562
 เดินทาง : กันยายน 2562
 เดินทาง : ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 10,555 บาท
ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI  4วัน3คืน (DPS01-FD)
 เดินทาง : 23-26, 28-31 มี.ค.62 
 เดินทาง : 30 มี.ค. - 2 เม.ย 62

ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท

ทัวร์บาหลี ISLAND 4วัน 3คืน (DPS04-FD)
 เดินทาง : 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 27-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 16-19, 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 7-10, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 13-16, 14-17, 25-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 2-5 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์  นั่งรถจี๊ป สัมผัสบรรยากาศของเมืองบาหลี 4วัน2คืน (FD-BAL02)
 เดินทาง : 15-18, 22-25 มี.ค.62, 29 มี.ค.-1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 11-14, 12-15,13-16, 14-17,19- 22, 26-29 เม.ย.62
 เดินทาง : 3-6, 17-20, 24-27 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์บาหลี PERFECTION 5วัน 3คืน (DPS05-FD)
 เดินทาง : 21-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 13 - 17, 18 - 22, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 62
 เดินทาง : 09-13, 23-27, 30 พ.ค. - 03 มี.ค. 62
 เดินทาง : 13-17, 20-24, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01 - 05 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 3คืน (FD)
 เดินทาง : 27-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 12-16 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน3คืน (FD-BALI03)
 เดินทาง : 21-25 มี.ค.62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 12-16 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท