0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฟุกุโอกะ

 เดินทาง :

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า,นาโกย่า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

   
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ NICE TO MEET U ฟรีเดย์ 1วัน 5วัน3คืน SL (PJP71)
 เดินทาง : 05-09, 09-13, 13-17, 15-19, 19-23, 21-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17, 17-21, 19-23, 21-25 ธ.ค.62
 เดินทาง : 25-29, 27-31 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุกุโอกะ PRO FUKUOKA สบาย สบาย สไตล์ ฟุกๆ 5วัน3คืน SL (PJP72)
 เดินทาง : 02-06, 06-10, 08-12, 12-16, 14-18, 20-24, 22-26, 26-30 พ.ย.62
 เดินทาง : 28 พย. – 02 ธ.ค.62, 30 พย. – 04 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 10-14, 12-16, 14-18, 18-22, 20-24, 24-28, 26-30 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ PRO NEW YEAR SPECIAL CHUKOKU 5วัน 3คืน (PJP088C-SC)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 1 ม.ค./29 ธ.ค. – 2 ม.ค./30 ธ.ค. – 3 ม.ค./31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 02-06 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชู รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6วัน 4คืน  TG (TG001)
 เดินทาง : 22-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-24 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชู HUIS TEN BOSCH NEW YEAR 6วัน 4คืน (GQ2FUK-TG002)
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท