0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า,นาโกย่า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

   
ทัวร์ฟุกุโอกะ เกาะคิวชู อิสระฟรีเดย์ 1วัน  5วัน3คืน (XJ53-B02)
 เดินทาง : 21-25 ส.ค. 62 
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,876 บาท
ทัวร์ ฟุกุโอกะ เปปปุ ซากะ เลสโกสาวน้อยร้อยชั่ง 5วัน 3คืน (ZFUK04-SL)
 เดินทาง : 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ วันหวานหวาน 5วัน 3คืน (SL02)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 08-12, 09-13, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 03 ก.ย. / 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซากะ เลสโก ฟุกุโอกะ เพลินสีสัน 5วัน 3คืน (ZFUK02-SL)
 เดินทาง : 16-20, 17-21, 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ NICE TO MEET U 5วัน3คืน SL (PJP71)
 เดินทาง : 01-05, 05-09, 07-11, 09-13, 13-17, 15-19, 19-23, 21-25, 23-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-1 ธ.ค.62,  29 พ.ย.-3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 07-11, 09-13, 11-15, 13-17, 17-21, 19-23, 21-25 ธ.ค.62
 เดินทาง : 25-29, 27-31 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน (JXJ41)
 เดินทาง :  11-15, 18-22, 25-29 ก.ย. / 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 05-09, 09-13, 12-16, 13-17, 16-20, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์ญีปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ 5วัน3คืน SL (FUK01)
 เดินทาง : 04-08, 05-09, 09-13, 10-14, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-23, 20-24, 23-27 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA LUXURY เปปปุ หมูบ้านยุฟุอิน 5วัน 3คืน (FUK09-TG)
 เดินทาง : 09-13, 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-10 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชู รถไฟคิตตี้ คาวาอี้ 6วัน 4คืน  TG (TG001)
 เดินทาง : 22-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 19-24 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท