0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า,นาโกย่า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

   
ทัวร์ฟุกุโอกะ เกาะคิวชู อิสระฟรีเดย์ 1วัน  5วัน3คืน (XJ53-B02)
 เดินทาง : 10-14, 13-17, 17-21, 24-28, 27-31 ก.ค.62
 เดินทาง : 31 ก.ค.-4 ส.ค.62
 เดินทาง : 07-11, 10-14, 14-18, 21-25 ส.ค.62 
 เดินทาง : 28 ส.ค.- 1 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 16,876 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ วันหวานหวาน 5วัน 3คืน (SL02)
 เดินทาง : 26-30, 27-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-06, 08-12, 09-13, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 03 ก.ย. / 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ เปปปุ ซากะ เมืองยูฟูอิน 5วัน 3คืน (ZFUK04-SL)
 เดินทาง : 24-28 กรกฎาคม 62
 เดินทาง : 31 ก.ค.-04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 21-25 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 28 ส.ค.-01 ก.ย.62
 เดินทาง : 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 กันยายน 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.- 01 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน (JXJ41)
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 7-11, 21-25, 24-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 1 ก.ย. , 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29, 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 5-9, 9-13, 12-16, 13-17, 16-20, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ ONCE IN FUKUOKA 5วัน 3คืน (ZFUK03-SL)
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA LUXURY เปปปุ หมูบ้านยุฟุอิน 5วัน 3คืน (FUK09-TG)
 เดินทาง : 09-13, 23-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-10 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท