0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โอซาก้า,นาโกย่า

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ทัวร์โอกินาว่า

ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า

   
 
ทัวร์ฟุกุโอกะ ชมดอกวิสทีเรีย 5วัน3คืน (SL53-A02)
 เดินทาง : 14-18, 21-25, 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 01-05, 04-08, 06-10 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 08-12, 11-15, 13-17  มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 15-19, 18-22, 20-24, 22-26  มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,876 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส  5วัน3คืน (SL01)
 เดินทาง : 11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค.62 
 เดินทาง : 24-28, 25-29, 26-30  พ.ค.62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
 เดินทาง : ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน (ZFUK04-SL)
 เดินทาง : 16-20, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
 เดินทาง :  5-9, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์คิวชู ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน (JXJ41)
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 7-11, 21-25, 24-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค. - 1 ก.ย. , 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29, 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-6, 5-9, 9-13, 12-16, 13-17, 16-20, 19-23, 20-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์ฟุกุโอกะ ONCE IN FUKUOKA 5วัน 3คืน (ZFUK03-SL)
 เดินทาง : พฤษภาคม 62
 เดินทาง : มิถุนายน 62
 เดินทาง : กรกฎาคม 62
 เดินทาง : สิงหาคม 62
 เดินทาง : กันยายน 62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท