0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ตุรกี

 
ทัวร์ตุรกี 6วัน 3คืน (W5)
 เดินทาง : 6-11 ก.ค. 62
 เดินทาง : 20-25 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท
ทัวร์ตุรกี บาห์เรน เที่ยวสุดฟิน มหานคร 2 ทวีป 8วัน 6คืน (IST GF02C)
 เดินทาง : 14-21, 09-16, 08-15, 13-20, 15-22, 20-27, 22-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. – 06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 06-13, 11-18, 13-20, 18-25, 20-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,990 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY ANATOLIA 9วัน7คืน (T5)
 เดินทาง : 13-21, 20-28 ก.ค.62, 27 ก.ค.-04 ส.ค.62
 เดินทาง : 03-11, 10-18, 17-25 ส.ค.62, 24 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-08 ก.ย.62
 เดินทาง : 07-15, 14-22, 21-29 ก.ย.62, 28 ก.ย.-06 ต.ค.62
 เดินทาง : 05-13, 12-20, 19-27 ต.ค.62, 26 ต.ค.-03 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-10, 09-17, 16-24 พ.ย.62, 23 พ.ย.-01 ธ.ค.,30 พ.ย.- 08ธ.ค.62
 เดินทาง : 07 -15, 14-22, 21-29 ธ.ค.62, 28 ธ.ค.-05 ม.ค.63
 เดินทาง : 04-12, 11-19, 18-26 ม.ค.63, 25 ม.ค.-02 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-09, 08-16, 15-23 ก.พ.63, 22 ก.พ.-01 มี.ค.,29 ก.พ.-08 มี.ค.63
 เดินทาง : 07 -15, 14-22, 21-29 มี.ค.63 
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY VARIETY 8วัน 6คืน (PS)
 เดินทาง : 04-11, 21-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-15, 15-22, 22- 29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 06-13, 13-20, 24-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค.- 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. 62 - 07 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY  8วัน 6คืน (UIA)
 เดินทาง : 19-26 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ค. -5 ส.ค. 62 (วันเฉลิม ร.10)
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTC 9วัน 6คืน (IST03)
 เดินทาง : 05-13, 11-19 , 12-20 ก.ค. 62
 เดินทาง : 25 ก.ค.  62, -2 ส.ค. 62, 26 ก.ค.62, -3 ส.ค. 62
 เดินทาง : 08-16, 09-17, 23-31, 30 ส.ค. 62, -7 ก.ย. 62
 เดินทาง : 13-21, 20-28, 27 ก.ย.62, -5 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE 8วัน6คืน (IST06)
 เดินทาง : 07-14 ก.ค.62
 เดินทาง : 25 ก.ค.-1 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท
ทัวร์ตุรกี  อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน (TK303)
 เดินทาง : 10-18 ก.ค.62, 24 ก.ค. – 01ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-15 ส.ค.62, 28 ส.ค. – 05 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-19 ก.ย.62, 25 ก.ย. - 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-10, 23-31 ต.ค.62, 30 ต.ค.-0 7 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
 
ทัวร์ตุรกี SUPREME ชมสุเหร่าสีเขียว วิหารฮาเจียโซเฟีย (IST05)
 เดินทาง : 10-17, 24-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-14, 21-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-19, 19-26 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เวนิสแห่งตุรกี คัปปาโดเกีย 9วัน 6คืน (IST12)
 เดินทาง : 03-11, 08-16, 10-18, 16-24 ก.ค. 62
 เดินทาง : 24 ก.ค.- 01 ส.ค 62
 เดินทาง : 07-15, 21-29 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน 9วัน6คืน (TK-IST01)
 เดินทาง : 02-10, 06-14, 07-15, 08-16, 10-18, 16-24, 22-30 ก.ค.62
 เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี พระราชวังโดลมาบาเช่ คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ 10วัน7คืน EK (HG14B)
 เดินทาง : 10-19, 17-26, 20-29 ก.ย.62, 27 ก.ย.-6 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-11, 07-16, 11-20, 15-24,17-26, 18-27, 19-28, 22-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 25 ต.ค.-3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-15, 15-24, 19-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ค.- 9 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-11, 04-13 ธ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย คัปปาโดเกีย 8วัน 6คืน (IST15)
 เดินทาง : 9-16, 16-23, 23-30 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.- 06 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-13, 13-20, 20-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.- 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 11-18, 18-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
 
ทัวร์ตุรกี  TURKEY ดินแดน 2 ทวีป 10วัน 7คืน (EK)
 เดินทาง : 20-29 ก.ย. 
 เดินทาง : 4-13, 10-19, 11-20, 17-26, 18-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-10, 15-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 2-11, 6-15 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ตุรกี 8วัน 5คืน (IST01-TK)
 เดินทาง : 3-10, 10-17 ก.ค. 62
 เดินทาง : 7-14, 14-21 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4-11, 11-18, 18-25, 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-9, 23-30, 30 ต.ค. - 6 พ.ย. 62
 เดินทาง : 6-13, 13-20, 20-27, 27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-18, 18-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 30,900 บาท
ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10วัน 7คืน (WQR1810A)
 เดินทาง : 06-15, 13-22, 16-25, 20-29, 23 ก.ย.-02 ต.ค., 27 ก.ย.-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-13, 07-16, 11-20, 14-23, 18-27, 21-30, 5 ต.ค.-03 พ.ย., 28 ต.ค.- 06 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-10, 04-13, 08-17, 11-20, 15-24, 18-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22 พ.ย.-01 ธ.ค., 25 พ.ย.-04 ธ.ค. 62 // 29 พ.ย.-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-11, 06-15, 09-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. -05 ม.ค. 63 , 30 ธ.ค. -08 ม.ค.63   
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเวอร์ 9วัน 6คืน (TK-ZIST16)
 เดินทาง : 05-13, 06-14, 07-15, 09-17, 11-19, 16-24, 21-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 02-10, 03-11, 04-12, 09-17 ส.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก เจ้าชายองุ่น 9วัน6คืน (ZIST17)
 เดินทาง : 11-19, 16-24, 17-25, 18-26, 23-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 24 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25 ส.ค.-02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. -07 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค.-08 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-09, 06-14, 07-15, 08-16, 13-21 ก.ย. 62
 เดินทาง : 14-22, 15-23, 21-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย. -05 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-07 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ Surprise Turkey เที่ยวตุรกี 8 วัน (TUR-SP8D-TK)
 เดินทาง : 04-11, 05-12, 11-18 ก.ค. 62
 เดินทาง : 25 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 14-21, 21-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 26 ก.ค.-02 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-17, 11-18 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-12, 11-18, 14-21, 16-23, 20-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์ CLASSICAL TURKEY เที่ยวอิสตันบลู ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป 10วัน 7คืน (QE3SAW-EK004)
 เดินทาง : 22-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 05-14 ส.ค. 62
 เดินทาง : 03 – 12, 10 – 19, 17 – 26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี เลสโก เจ้าหญิงสตอเบอรี่  9วัน6คืน (ZIST18)
 เดินทาง : 04-12, 05-13, 06-14, 10-18, 13-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-22, 15-23, 16-24, 21-29, 22-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25 ต.ค. -02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 ต.ค. -03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. -04 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์ Fine Winter TURKEY 8วัน 6คืน (TUR-FWT8D-TK)
 เดินทาง : 03-10, 04-11, 05-12, 10-17, 11-18, 12-19, 17-24, 18-25, 19-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ตุรกี บินภายใน 1 ขา  8วัน 5คืน (IST02-TK)
 เดินทาง : 9-16, 23-30 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-19 ก.ย. 62
 เดินทาง : 9-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-21, 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี GOOD MORNING TURKEY  8วัน 6คืน (TK)
 เดินทาง : 12-19, 15-22, 17-24, 19-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 22-29, 24-31  ส.ค. 62
 เดินทาง : 26 ส.ค.-- 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. - 05 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. - 07 ก.ย. 62
 เดินทาง : 02-09, 05-12, 07-14, 09-16 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-19, 14-21, 16-23, 19-26 ก.ย. 62
 เดินทาง :23-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย.  - 03 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย.  - 05 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 9วัน6คืน (IST011 TK)
 เดินทาง : 11-19 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี EASY WONDER FRUIT TURKEY  9วัน6คืน (TK)
 เดินทาง : 06-14, 20-28  ส.ค. 62  **วันแม่แห่งชาติ**
 เดินทาง : 03-11, 17-25 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี EASY LAVENDER TURKEY 9วัน6คืน (TK)
 เดินทาง : 23-31 ก.ค. 62  **วันเฉลิมฯร.10** 
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY บินภายใน 1 ขา 8วัน (PF8D-TK)
 เดินทาง : 12-19 ก.ค. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค.-03 ส.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 11-18, 18-25 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-26 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 37,555 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY ฤดูการเก็บสตอเบอรี่จากสวน 8วัน5คืน (IST03 TK) บินภายใน 2 ขา
 เดินทาง : 08-15 ส.ค. 62
 เดินทาง : 09-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-29 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท