0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ตุรกี

 
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน 9 วัน 6 คืน (TKIST01)
 เดินทาง : 16-24, 17-25, 18-26 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24 เม.ย - 2 พ.ค. 62
 เดินทาง : 2-10, 6-14, 7-15, 9-17, 12-20, 14-22, 18-26, 19-27, 20-28, 22-30 พ.ค. 62
 เดินทาง : 24 พ.ค. -  1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. -  5 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. -  7 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์ตุรกี SAVER 10วัน 7คืน (EK-HG14B)
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 9 เม.ย. 62
 เดินทาง : 2 - 11 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10 - 19 พ.ค. 62
 เดินทาง : 14 - 23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 17 - 26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี PRO WONDERFUL TURKEY TULIP SEASON 8วัน 6คืน (PTK02-PS)
 เดินทาง : 19-26 เม.ย. 62
ราคา  : 29,888 บาท
ทัวร์ตุรกี TULIP FESTIVAL TULIP LOVER 9วัน 6คืน (IST01-W5)
 เดินทาง : 19-27 เม.ย. 62
 เดินทาง : 26 เม.ย. - 04 พ.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม BOND TO TURKEY 9วัน 6คืน (CZIST01-TK)
 เดินทาง : 14-22, 15-23, 17-25, 20-28 มี.ค.62
สายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนเวลาขากลับ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP VALUE 10วัน 7คืน (IST13)
 เดินทาง : 29 เม.ย. – 08 พ.ค. 62 >>> 2 ที่สุดท้าย
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรง  8วัน 5คืน (BIIST01-TK)
 เดินทาง : 7-14, 14-21, 21-28 มี.ค. / 28 มี.ค. - 4 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-18, 18-25 เม.ย. / 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY 10วัน7คืน 
 เดินทาง : 2-11, 7-16, 9-18, 12-21, 16-25  เม.ย. 62     
 เดินทาง : 7-16, 21-30  พ.ค. 62      
 เดินทาง : 28 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์ตุรกี IRIS BLOSSOM IN TURKEY 9วัน6คืน (บินตรง)  IST12-TK
 เดินทาง :  1-9, 2-10 7-15, 8-16, 9-17, 14-22 พ.ค.62
 เดินทาง :  15 -23, 16-24, 19-27, 16-24, 17-25, 19-27 พ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ 9วัน 6คืน (ZIST14-TK)
 เดินทาง : 01-09, 08-16, 09-17, 15-23, 16-24, 22-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 23 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 28 มิ.ย. - 06 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 07 ก.ค. / 30 มิ.ย. - 08 ก.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี บินตรงอีสตันบลู บินภายใน1 เที่ยว 8วัน5คืน (TK-IST02)
 เดินทาง : 26 มี.ค.- 2 เม.ย 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี Surprise Tulip (สงกรานต์) 8วัน 5คืน (ST8D)
 เดินทาง : 6-13, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 11-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 12-19, 13-20, 14-21, 15-22 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 1 พ.ค. / 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9วัน 6คืน (TK301)
 เดินทาง : 08-16 เม.ย. 62
 เดินทาง : 24 เม.ย. - 02 พ.ค. 62
 เดินทาง : 17-25 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY TULIP MUST GO 8วัน 6คืน (IST07-PS)
 เดินทาง : 9–16, 11-18, 12-19 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ตุรกี The Rock of Cappadocia บินตรง ตุรกี 9วัน 6คืน  (ASR-TK004)
 เดินทาง : 1-9, 18-26 เม.ย. 62
 เดินทาง : 8-16, 19-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 7-15, 13-21 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
ทัวร์ตุรกี Belly Dance And Pistachio  10วัน 7คืน (ISTTK002)
 เดินทาง : 25 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
 เดินทาง : 15-24, 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
 เดินทาง : 5-14, 14-23, 22-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 2-11, 14-23, 21-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี ชมเทศกาลดอกทิวลิป 8วัน5คืน (TK-IST03)
 เดินทาง : 02-09 เมษายน 62
 เดินทาง : 17-24 เมษายน  62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TULIP FESTIVAL TULIP SONGKRAN 9วัน 6คืน (IST02-GF)
 เดินทาง : 11-19 เมษายน 62
** วันหยุดสงกรานต์ **
ราคา : 39,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก สงกรานต์เพลินใจ 10วัน 7คืน (ZIST13-QR)
 เดินทาง : 11-20 เมษายน 62
** วันหยุดสงกรานต์ **
ราคา : 41,999 บาท