0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ตุรกี

   
ทัวร์ตุรกี WOW WOW TURKEY 6วัน 3คืน (QR-ESB01)
 เดินทาง : 05-10, 08-13 ก.ย. 61 >>ลดราคา 21,999.-
 เดินทาง : 12-17 ก.ย. 61
 เดินทาง : 15-20 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท

ทัวร์ตุรกี SHOCK ! PRICE TURKEY 6วัน 3คืน (QR-ADA01)
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 03 ต.ค. 61
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 05 ต.ค. 61
 เดินทาง : 03-08, 05-10, 07-12, 14-19, 19-24 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท

ทัวร์ตุรกี คลาสสิก ตุรกี อังการ่า อิสตันบูล 8วัน 6คืน (TR03-PS)
 เดินทาง : 4-11, 11-18, 18-25 ต.ค. 61 -
 เดินทาง : 25 ต.ค. -1 พ.ย. 61
 เดินทาง : 1-8, 8-15, 15-22, 22-29 พ.ย.61
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 6 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 3-10, 6-13 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 27 ธ.ค.61  -3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 27,955 บาท

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน Say Hi Turkey 8วัน 6คืน KC
 เดินทาง : 04-12, 11-19 13-21, 14-22, 21-29 กันยายน 61
 เดินทาง : 25 ก.ย. 61 - 03 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-10, 04-12, 09-17, 19-27 ตุลาคม 61 

ราคาเริ่มต้น : 28,927 บาท

ทัวร์ตุรกี  LOVE LOVE Turkey พักโรงแรมถ้ำ  9วัน 6คืน W5
 เดินทาง : 11-19, 13-21, 14-22, 18-26, 21-29 ก.ย.61, 25 ก.ย.-03 ต.ค.,
 เดินทาง : 04-12 , 09-17, 12-20, 19-27 ต.ค.61

ราคาเริ่มต้น : 29,927 บาท

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ Lovers In Turkey 9วัน 6คืน W5
 เดินทาง : 04-12, 11-19, 13-21, 14-22, 21-29 กันยายน 61
 เดินทาง : 25 ก.ย. 61 - 03 ต.ค. 61
 เดินทาง : 02-10, 04-12, 09-17, 19-27 ตุลาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 29,927 บาท

ทัวร์ตุรกี AWESOME นอนโรงแรมถ้ำ (บินภายใน 2 เที่ยว) 9วัน 7คืน (WY) IST01
 เดินทาง : 18 – 26 ตุลาคม 61
 เดินทาง : 1 – 9 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 15 – 23 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 22 – 30 พฤศจิกายน 61

ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี REPLAY บินตรง พัก 5ดาว 9วัน 6คืน (IST05-TK)
 เดินทาง : กันยายน 61
 

ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Turkey Delight 8วัน 6คืน QR
 เดินทาง : 16-23, 23-30 กันยายน 61
 เดินทาง : 09-16, 21-28 ตุลาคม 61
 เดินทาง : 06-13, 11-18, 15-22 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 02-09 ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 32,927 บาท

ทัวร์ตุรกี  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Merhaba Turkey 9วัน 6คืน TK
 เดินทาง : 5-13, 12-20, 19-27, 22-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 1-9, 3-11, 15-23 ต.ค. 61
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 4 พ.ย./ 29 ต.ค. - 6 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 32,927 บาท

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY  9วัน 6คืน (TK)
 เดินทาง : 19-27 ก.ย. / 25 ก.ย. - 03 ต.ค. 61 >>ลดราคา 29,900.-
 เดินทาง : 03-11, 10-18, 22-30 ต.ค. / 30 ตค. -07 พ.ย. 61
 เดินทาง : 06-14, 14-22, 19-27 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท

ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10วัน 7คืน (WQR2010B-QR)
 เดินทาง : 14-23, 16-25, 19-28, 21-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 23 ก.ย. - 02 ต.ค. 61
 เดินทาง : 26 ก.ย. - 05 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท

ทัวร์ตรกี อิสตันบลู กรุงทรอย ปามุคาเล่ 9วัน 6คืน (TK)
 เดินทาง : 16-24 ก.ย. 61 >>ลดราคา 29,900.-
 เดินทาง : 8-16, 21-29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย พระราชวังทอปกาปิ 8วัน 5คืน (TK94)
 เดินทาง : 12 - 19 กันยายน, 26 ก.ย. - 3 ต.ค.61 
 เดินทาง : 10 - 17, 17 - 24, 24 - 31 ตุลาคม 61
 เดินทาง : 07 - 14, 21 - 28 พฤศจิกายน 61

ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY เที่ยวครบ ทุกไฮไลท์ 9วัน 6คืน (IST02-TK)
 เดินทาง : 08-16, 11-19 ก.ย. 61
 เดินทาง : 12-20, 13-21, 14-22, 15-23, 16-24, 17-25, 19-27, 21-29 ก.ย. 61
 เดินทาง : 29 ก.ย. - 07 ต.ค. / 30 ก.ย. - 08 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-09, 02-10, 03-11, 04-12, 05-13, 08-16, 09-17, 11-19 ต.ค. 61
 เดินทาง : 15-23, 18-26, 19-27, 21-29 ต.ค. / 25 ต.ค. - 02 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท

ทัวร์ตุรกี TURKEY RIVIERA FEVER 10 วัน 7 คืน (IST02-WY)
 เดินทาง : 15 – 24 พฤศจิกายน 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. – 08 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 2 – 11 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 3 – 12 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 4 – 13 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 5 – 14 ธันวาคม 61

ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท

ทัวร์ตุรกี LIMITED พัก 5ดาว 10วัน 7คืน (ADA02-QR)
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 7 ต.ค.61
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 9 ต.ค. 61
 เดินทาง : 3-12, 5-14, 7-16, 14-23 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน 5คืน (TUK02-TK)
 เดินทาง : 06-13, 13-20, 20-27 ก.ย. 61
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 04 ต.ค. 61
 เดินทาง : 04-11, 11-18 ต.ค. 61
 เดินทาง : 01-08, 08-15, 15-22, 22-29 พ.ย. 61
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 05-12, 07-14, 13-20 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ RIVIERA TURKEY ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10วัน 7คืน (TUK03)
 เดินทาง : 03-12 ต.ค. 61
 เดินทาง : 10-19 ต.ค. 61
 เดินทาง : 17-26 ต.ค. 61
 

ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท