0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ตุรกี

 
ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKEY 9วัน 6คืน (SMTR05_W5)
 เดินทาง : 21-29 ธันวาคม 61
 เดินทาง : 10-18, 17-25 มกราคม 2562
 เดินทาง : 24 ม.ค.- 1 ก.พ.62
 เดินทาง : 8-16, 15-23 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 21 ก.พ.-01 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 28,927 บาท

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บินเข้าอิสตันบูล-ออกอังการ่า TURKEY RIVIERA FEVER (GSIST03-W9)
 เดินทาง : 11-19, 18-26 มกราคม 62
 เดินทาง : 8-16 กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : 21 ก.พ.-1 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY BES-VALUE นอนโรงแรมถ้ำ 1คืน  10วัน7คืน (GSIST04-EY)
 เดินทาง : 20-29 มกราคม 2562
 เดินทาง : 6-15 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 4-13 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 10-19 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 19-28 มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม BOND TO TURKEY 9วัน 6คืน (CZIST01-TK)
 เดินทาง : 9-17, 10-18, 11-19, 12-20, 13-21, 14-22, 15-23, 16-24, 17-25 ม.ค.62
 เดินทาง : 18-26, 19-27, 20-28, 21-29, 22-30, 23-31 ม.ค.62
 เดินทาง : 25 ม.ค.-2 ก.พ.62, 26 ม.ค.-3 ก.พ.62, 27 ม.ค.-4 ก.พ.62, 30 ม.ค.-7 ก.พ.62
 เดินทาง : 1-9, 2-10, 3-11, 8-16, 9-17,10-18, 14-22, 15-13, 16-24, 17-25 ก.พ.62
 เดินทาง : 20-28 ก.พ., 21 ก.พ.-1 มี.ค.62, 22 ก.พ.-2 มี.ค.62, 23 ก.พ.-3 มี.ค.62
 เดินทาง : 24 ก.พ.-4 มี.ค.62, 27 ก.พ.-7 มี.ค.62, 28 ก.พ.-8 มี.ค.62
 เดินทาง : 1-9, 2-10, 6-14, 7-15, 8-16, 10-18, 13-21, 14-22, 15-23 มี.ค.62
 เดินทาง : 16-24, 17-25, 20-28, 21-29, 22-30, 23-31 
 เดินทาง : 24 มี.ค.-1 เม.ย.62, 27 มี.ค.-4 เม.ย.62, 28 มี.ค.-5 เม.ย.62
 เดินทาง : 29 มี.ค.-6 เม.ย.62, 30 มี.ค.-7 เม.ย.62, 31 มี.ค.-8 เม.ย.62
สายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนเวลาขากลับ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท
ทัวร์บินตรง ตุรกี Suprise Turkey 8วัน 5คืน (SP8D-TK)
 เดินทาง : 4-11, 8-15, 22-29, 23-30, 24-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 5 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 6 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน 9วัน 6คืน (TR04-TK)
 เดินทาง : 1-9, 8-16, 10-18, 17-25, 19-27 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 24 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 8 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์บินตรง ตุรกี FANTATIC TURKEY 9วัน 6คืน (TK)
 เดินทาง : 6-14 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 17-25 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 24 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 (ปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น : 32,977 บาท

 
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8วัน 5คืน (TUK02-TK)
 เดินทาง : 05-12, 07-14, 13-20 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท

ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 9วัน 6คืน (TK)
 เดินทาง : 11-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 17-25 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 22-30 ธ.ค. 61 *วันคริสต์มาส
 เดินทาง : 24 ธ.ค.- 1 ม.ค.62  *วันขึ้นปีใหม่

ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ม้าไม้เมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย TURKEY FEVER 9วัน6คืน (GSIST08-TK)
 เดินทาง : 9-17, 16-24, 23-31 มกราคม 62
 เดินทาง : 30 ม.ค.-7 ก.พ. 62
 เดินทาง : 06-14, 13-21, 20-28 กุมภาพันธ์ 62
 เดินทาง : 27 ก.พ. – 07 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-14, 13-21, 20-28 มีนาคม 2562
 เดินทาง : 3-11 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์ตุรกี EXTRA NEW YEAR 8วัน 6คืน (GSIST07-UIA)
 เดินทาง : 28 ธ.ค.- 4  ม.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-7 ม.ค.62
ราคา: 35,900 บาท
ทัวร์ตุรกี ล่องเรือชมริเวียร่า นครใต้ดิน RIVIERA FEVER 10วัน 7คืน (GSIST09-TK)
 เดินทาง : 18-27 มกราคม 2562
 เดินทาง : 14-23 กุมภาพันธ์ 2562
 เดินทาง : 23 มี.ค. -1 เม.ย. 2562
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี FANTASTIC NEWYEAR บินเข้าอังการ่า-ออกอิสตันบลู 9วัน6คืน (GSIST06-W9)
 เดินทาง : 26 ธ.ค.-3 ม.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ RIVIERA TURKEY 10วัน 7คืน (TUK03-TK)
 เดินทาง : 19-28 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
 เดินทาง : 23 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
 เดินทาง : 6-15 ก.พ. 62
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท