0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ตุรกี

 
ทัวร์ตุรกี บาห์เรน เที่ยวสุดฟิน มหานคร 2 ทวีป 8วัน 6คืน (IST GF02C)
 เดินทาง : 27 ก.ย. – 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. – 06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 06-13, 11-18, 13-20, 18-25, 20-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 25,990 บาท
ทัวร์ตุรกี ทรอย สวนเชอรี่ TURKEY ANATOLIA  9วัน7คืน T5
 เดินทาง : 05-13, 12-20, 19-27 ต.ค.62
 เดินทาง : 26 ต.ค.-03 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-10, 09-17, 16-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 23 พ.ย.-1 ธ.ค.62, 30 พ.ย.- 8 ธ.ค.62
 เดินทาง : 07-15, 14-22, 21-29 ธ.ค.62
 เดินทาง :28 ธ.ค. - 5 ม.ค.63
 เดินทาง : 04-12, 11-19, 18-26 ม.ค.63, 25 ม.ค.- 2 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-09, 08-16, 15-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 22 ก.พ. - 1 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 8 มี.ค. 63
 เดินทาง :07-15, 14-22, 21-29 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTC 9วัน 6คืน (IST03)
 เดินทาง : 27 ก.ย. -5 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย EASY WONDERFUL TURKEY 8วัน 6คืน (UIA)
 เดินทาง : 04-11 พ.ย. 62
 เดินทาง : 11-18 พ.ย.62
 เดินทาง : 18-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 25พ.ย.- 2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 02-09 ธ.ค.62
 เดินทาง : 09-16 ธ.ค.62
 เดินทาง : 23-30 ธ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท
ทัวร์ตุรกี PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8วัน 6คืน (PTK06-PS)
 เดินทาง : 04-11, 11-18 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25 ต.ค. - 01 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์ตุรกี PRO TURKEY APPLE FARM 9วัน 7คืน (PTK07-KU)
 เดินทาง : 09-17 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY EXTRA PRICE 8วัน 6คืน (IST07-PS)
 เดินทาง : 05-12, 12-19, 19-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-10, 10-17, 14-21, 20-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์บินตรง ตุรกี 8วัน 5คืน (TUR-DL8-TK)
 เดินทาง : 19-26, 21-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,555 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง มนต์รักตุรกี อิสตันบูล ทรอย พัก 5 ดาว 8วัน 6คืน (TK304)
 เดินทาง : 05-12 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 13-20 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 05-12 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 24-31 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 5 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25-31 มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ตุรกี มนต์เสน่ห์ตุรกี อิสตันบูล ทรอยพัก 5 ดาว 8วัน6คืน (บินภายใน 1 เที่ยว) (TK305)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-25 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 15-22 มกราคม 63
 เดินทาง : 19-26 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : 11-18 มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ตุรกี WONDER TURKEY 9วัน6คืน W5
 เดินทาง : 17-25 ต.ค. 62
 เดินทาง : 24 ต.ค.- 1 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง พัก ร.ร.สไตล์ถ้ำ 1คืน WINTER IN TURKEY 8วัน6คืน TK
 เดินทาง : 08-15, 10-17, 17-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25 ต.ค.-1 พ.ย.62
 เดินทาง : 01-08, 08-15, 15-22, 22-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-11, 09-16, 18-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 26 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 04-11, 09-16, 16-23, 23-30 ม.ค.63
 เดินทาง : 05-12, 12-19, 19-26 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 4 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-12, 12-19, 19-26 มี.ค.63
 เดินทาง : 26 มี.ค.-2 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY EXTRA PLUS 8วัน 6คืน (IST08-PS)
 เดินทาง : 11-18 ต.ค. 62
 เดินทาง : 18-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี SUPREME ชมสุเหร่าสีเขียว วิหารฮาเจียโซเฟีย (IST05)
 เดินทาง : 12-19, 19-26 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล พัก 4 ดาว  8วัน5คืน (TK-IST01)
 เดินทาง : 11 -18, 18-25 ก.ย. , 25ก.ย. -2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-09, 23 -30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค.- 6 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-13, 13 -20, 20-27 พ.ย. 62
 เดินทาง :  27 พ.ย. 62   04 ธ.ค. 62
 เดินทาง :  11-18, 18-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี นอนโรงแรมถ้ำ เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน 9วัน6คืน (TK-IST01)
 เดินทาง : 20-28 ก.ย. , 26 ก.ย.-4 ต.ค.62, 29 ก.ย.-7 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-09, 02-10, 06-14, 07-15, ,09-17, 15-23, 21-29, 22-30, 23-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 26 ต.ค.-3 พ.ย., 27 ต.ค.-4 พ.ย., 28 ต.ค.-5 พ.ย., 31 ต.ค.-8 พ.ย.62
 เดินทาง : 02-10, 08-16, 11-19, 13-21, 16-24  21-29 พ.ย.62
 เดินทาง : 23 พ.ย.-1 ธ.ค., 26 พ.ย.-4 ธ.ค., 28 พ.ย.-6 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-09, 02-10, 03-11, 07-15, 10-18, 12-20, 17-25, 23-31 ธ.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-8 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี พระราชวังโดลมาบาเช่ คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ 10วัน7คืน EK (HG14B)
 เดินทาง : 27 ก.ย.-6 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-11, 07-16, 11-20, 15-24,17-26, 18-27, 19-28, 22-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 25 ต.ค.-3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-15, 15-24, 19-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ค.- 9 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-11, 04-13 ธ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี  TURKEY ดินแดน 2 ทวีป 10วัน 7คืน (EK)
 เดินทาง : 10-19, 11-20, 17-26, 18-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-10, 15-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-11,0 6-15 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล 9วัน 6คืน (ZIST19)
 เดินทาง : 01-09, 02-10, 03-11, 08-16, 09-17, 10-18 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-18, 15-23, 16-24, 17-25, 22-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 23 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 24 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 07 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-09, 02-10, 05-13, 06-14, 07-15, 08-16 13-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-22, 15-23, 20-28, 21-29, 22-30, 23-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 24 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 07 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง EASY WONDER FRUIT TURKEY 9วัน 6คืน TK
 เดินทาง : 01-09 ต.ค.62
 เดินทาง : 08-16 ต.ค.62
 เดินทาง : 25 ต.ค.-2 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10วัน 7คืน (WQR1810A)
 เดินทาง : 13-22, 16-25, 20-29, 23 ก.ย.-02 ต.ค., 27 ก.ย.-06 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-13, 07-16, 11-20, 14-23, 18-27, 21-30, 5 ต.ค.-03 พ.ย., 28 ต.ค.- 06 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-10, 04-13, 08-17, 11-20, 15-24, 18-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22 พ.ย.-01 ธ.ค., 25 พ.ย.-04 ธ.ค. 62 // 29 พ.ย.-08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-11, 06-15, 09-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. -05 ม.ค. 63 , 30 ธ.ค. -08 ม.ค.63   
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
ทัวร์ตุรกี + บาร์เรน 10วัน 8คืน (GF013V)
 เดินทาง : 20-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 9 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,990 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก เจ้าชายองุ่น 9วัน6คืน (ZIST17)
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 5 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.- 7 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 8วัน 6คืน (PTK08-PS)
 เดินทาง : 10-17, 17-24, 21-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-17, 21-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 18-25 ม.ค. 63
 เดินทาง : 25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-15 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-15 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ตุรกี Surprise Turkey เที่ยวตุรกี 8 วัน (TUR-SP8D-TK)

 เดินทาง : 05-12, 11-18, 14-21, 16-23, 20-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์ CLASSICAL TURKEY เที่ยวอิสตันบลู ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป 10วัน 7คืน (QE3SAW-EK004)
 เดินทาง : 10-19, 17-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24 ก.ย.-3 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก เจ้าหญิงสตอเบอรี่  9วัน6คืน (ZIST18)
 เดินทาง : 10-18, 14-22, 15-23, 16-24, 21-29, 22-30 ต.ค. 62
 เดินทาง : 25 ต.ค. -02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 26 ต.ค. -03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 ต.ค. -04 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์ Fine Winter TURKEY 8วัน 6คืน (TUR-FWT8D-TK)
 เดินทาง : 03-10, 04-11, 05-12, 10-17, 11-18, 12-19, 17-24, 18-25, 19-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน (TK303)
 เดินทาง : 23-31 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 34,888 บาท
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียว เมืองโบราณทรอย 9วัน6คืน (IST012-TK)
 เดินทาง : 10-18 ต.ค.62
 เดินทาง : 23-31 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี ดินแดน2 ทวีป  (บินภายใน 1 ขาไม่เหนื่อย) 8วัน5คืน (IST02-TK)
 เดินทาง : 12-19 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-21, 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง Good Morning Turkey บินภายใน1 เที่ยว พัก ร.ร.ถ้ำ 2คืน 8วัน6คืน TK
 เดินทาง : 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-09, 10 -17, 21-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 09-16, 11-18, 16-23 พ.ย. 62
 เดินทาง : 02-09, 05-12, 09-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY บินภายใน 1 ขา 8วัน (PF8D-TK)
 เดินทาง :  04-11, 11-18, 18-25 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-26 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 37,555 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY ฤดูการเก็บสตอเบอรี่จากสวน 8วัน5คืน (IST03 TK) บินภายใน 2 ขา
 เดินทาง : 09-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-29 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท