0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ตุรกี

 
ทัวร์ตุรกี 6วัน 3คืน (W5)
 เดินทาง : 6-11 ก.ค. 62
 เดินทาง : 20-25 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท
ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY  8วัน 6คืน (UIA)
 เดินทาง : 27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 3-10, 17-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 19-26 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ค. -5 ส.ค. 62 (วันเฉลิม ร.10)
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTC 9วัน 6คืน (IST03)
 เดินทาง : 07-15, 14-22, 21-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-13, 11-19 , 12-20 ก.ค. 62
 เดินทาง : 25 ก.ค.  62, -2 ส.ค. 62, 26 ก.ค.62, -3 ส.ค. 62
 เดินทาง : 08-16, 09-17, 23-31, 30 ส.ค. 62, -7 ก.ย. 62
 เดินทาง : 13-21, 20-28, 27 ก.ย.62, -5 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท
ทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE 8วัน6คืน (IST06)
 เดินทาง : 06-13, 20-27 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-14 ก.ค.62
 เดินทาง : 25 ก.ค.-1 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง 9วัน6คืน (ZIST15)
 เดินทาง : 12-20, 13-21, 18-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 19-27, 22-30, 24 พ.ค. 62, -1 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 25 พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62, 29 พ.ค. 62, -6 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. 62, -7 มิ.ย. 62, 31 พ.ค. 62, -8 มิ.ย. 2562
 เดินทาง : 1-9, 5-13, 6-14, 7-15, 9-17, 12-20, 13-21 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 16-24, 19-27, 20-28, 21-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 23 มิ.ย. 62, -1 ก.ค. 62, 27 มิ.ย. 62, -5 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. 62, -6 ก.ค. 62, 29 มิ.ย. 62, -7 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย. 62, -8 ก.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์บินตรง ตุรกี EASY FANTASTIC 9วัน 6คืน (TK)
 เดินทาง :16-24, 18-26 พ.ค. 62
 เดินทาง :12-20 มิ.ย. 62
 เดินทาง :24 มิ.ย.-2ก.ค. , 25 มิ.ย.-3ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก เชอร์ดีต่อใจ 9วัน6คืน (ZIST14)
 เดินทาง : 01-09, 08-16, 09-17 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 15-23, 16-24, 22-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 23 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย.-06 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.-07 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย.-08 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์ตุรกี SUPREME ชมสุเหร่าสีเขียว วิหารฮาเจียโซเฟีย (IST05)
 เดินทาง : 10-17, 24-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 07-14, 21-28 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-19, 19-26 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เวนิสแห่งตุรกี คัปปาโดเกีย 9วัน 6คืน (IST12)
 เดินทาง : 29 พ.ค.- 06 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 6-14, 12-20, 17-25, 18-26 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26 มิ.ย.- 04 ก.ค. 62
 เดินทาง : 03-11, 08-16, 10-18, 16-24 ก.ค. 62
 เดินทาง : 24 ก.ค.- 01 ส.ค 62
 เดินทาง : 07-15, 21-29 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน 9วัน6คืน (TK-IST01)
 เดินทาง : 24 พ.ค.- 01 มิ.ย., 28 พ.ค.- 05 มิ.ย.62
 เดินทาง : 02-10, 09-17, 15-23, 16-24, 17-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 24 มิ.ย.-02 ก.ค., 27 มิ.ย.-05 ก.ค., 30 มิ.ย.-08 ก.ค.62
 เดินทาง : 02-10, 06-14, 07-15, 08-16, 10-18, 16-24, 22-30 ก.ค.62
 เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์TURKEY ROSE FLOWERS 9วัน7คืน (PTK03-KU)
 เดินทาง : 22-30 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย คัปปาโดเกีย 8วัน 6คืน (IST15)
 เดินทาง : 9-16, 16-23, 23-30 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค.- 06 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-13, 13-20, 20-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ย.- 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 11-18, 18-25 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี พระราชวังโดลมาบาเช่ คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ 10วัน7คืน EK (HG14B)
 เดินทาง : 28พ.ค.-6 มิ.ย. 62, 30พ.ค.-8 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 13-22 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 10-19, 17-26, 20-29 ก.ย.62, 27 ก.ย.-6 ต.ค. 62
 เดินทาง : 02-11, 07-16, 11-20, 15-24,17-26, 18-27, 19-28, 22-31 ต.ค.62
 เดินทาง : 25 ต.ค.-3 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-15, 15-24, 19-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ค.- 9 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-11, 04-13 ธ.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ตุรกี 8วัน 5คืน (IST01-TK)
 เดินทาง : 3-10, 10-17 ก.ค. 62
 เดินทาง : 7-14, 14-21 ส.ค. 62
 เดินทาง : 4-11, 11-18, 18-25, 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
 เดินทาง : 2-9, 23-30, 30 ต.ค. - 6 พ.ย. 62
 เดินทาง : 6-13, 13-20, 20-27, 27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-18, 18-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 30,900 บาท
ทัวร์ตุรกี IRIS BLOSSOM IN TURKEY 9วัน 6คืน (บินตรง)  IST12-TK
 เดินทาง : 14-22 พ.ค.62
 เดินทาง : 15 -23 พ.ค.62 
 เดินทาง : 16-24 พ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ 9วัน 6คืน (ZIST14-TK)
 เดินทาง : 01-09, 08-16, 09-17, 15-23, 16-24, 22-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 23 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 28 มิ.ย. - 06 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 07 ก.ค. / 30 มิ.ย. - 08 ก.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
 
ทัวร์ตุรกี เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเวอร์ 9วัน 6คืน (TK-ZIST16)
 เดินทาง : 05-13, 06-14, 07-15, 09-17, 11-19, 16-24, 21-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
 เดินทาง : 02-10, 03-11, 04-12, 09-17 ส.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี ชมฤดูดอกไม้ 9วัน6คืน (IST10 TK)
 เดินทาง : 09-17, 15-23 พ.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ CLASSICAL TURKEY เที่ยวอิสตันบลู ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป 10วัน 7คืน (QE3SAW-EK004)
 เดินทาง : 18 – 27 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 22-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 05-14 ส.ค. 62
 เดินทาง : 03 – 12, 10 – 19, 17 – 26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 24 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ Surprise Turkey เที่ยวตุรกี 8 วัน (TUR-SP8D-TK)
 เดินทาง : 10-17, 17-24, 18-25 พ.ค. 62
 เดินทาง : 06-13, 20-27 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย.-04 ก.ค. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย.-05 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย.-06 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 05-12, 11-18 ก.ค. 62
 เดินทาง : 25 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
 เดินทาง : 14-21, 21-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 26 ก.ค.-02 ส.ค. 62
 เดินทาง : 10-17, 11-18 ส.ค. 62
 เดินทาง : 20-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-12, 11-18, 14-21, 16-23, 20-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์ Fine Winter TURKEY 8วัน 6คืน (TUR-FWT8D-TK)
 เดินทาง : 03-10, 04-11, 05-12, 10-17, 11-18, 12-19, 17-24, 18-25, 19-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์มหัศจรรย์ ตุรกี บินภายใน 1 ขา  8วัน 5คืน (IST02-TK)
 เดินทาง : 4-11, 16-26 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 9-16, 23-30 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-19 ก.ย. 62
 เดินทาง : 9-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 14-21, 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรรย์ TURKEY 10วัน7คืน (IST04 QR)
 เดินทาง : 18-27 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 9วัน6คืน (IST011 TK)
 เดินทาง : 11-19 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี EASY WONDER FRUIT TURKEY  9วัน6คืน (TK)
 เดินทาง : 06-14, 20-28  ส.ค. 62  **วันแม่แห่งชาติ**
 เดินทาง : 03-11, 17-25 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี EASY LAVENDER TURKEY 9วัน6คืน (TK)
 เดินทาง : 23-31 ก.ค. 62  **วันเฉลิมฯร.10** 
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY 8วัน (PF8D-TK)
 เดินทาง : 11-18, 17-24 พ.ค. 62
 เดินทาง : 15-22, 22-29 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 12-19 ก.ค. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค.-03 ส.ค. 62
 เดินทาง : 04-11, 11-18, 18-25 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-26 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 37,555 บาท
ทัวร์ตุรกี Belly Dance And Pistachio  10วัน 7คืน (ISTTK002)
 เดินทาง : 14-23, 22-31 พ.ค. 62
 เดินทาง : 2-11, 14-23, 21-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี ฤดูการเก็บเชอร์รี่ 9วัน6คืน (IST001 TK)
 เดินทาง : 23-31 พ.ค.62
 เดินทาง : 06-14, 12-20, 20-28 มิ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY ฤดูการเก็บสตอเบอรี่จากสวน 8วัน5คืน (IST03 TK)
 เดินทาง : 08-15 ส.ค. 62
 เดินทาง : 09-16 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-29 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
 
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ 3 มหานคร TURKEY AND RUSSIA  8วัน5คืน (IDL01 TK)
 เดินทาง : 11-18 มิ.ย.62
 เดินทาง : 26 มิ.ย. -03 ก.ค.62 
ราคาเริ่มต้น : 58,900 บาท