0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ตุรกี

 
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8วัน 5คืน (BT-IST01-TK)
 เดินทาง : 06-13 พ.ค. 63
 เดินทาง : 27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 03-10, 17-24 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้ 9วัน 7คืน (ZIST21-TK)
 เดินทาง : 01-09, 03-11, 04-12, 05-13, 06-14, 07-15, 08-16, 09-17 เม.ย. 63
 เดินทาง : 12-20, 13-21, 14-22, 15-23, 18-26, 19-27, 22-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 25 เม.ย. - 03 พ.ค. / 28 เม.ย. - 06 พ.ค. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 07 พ.ค. / 30 เม.ย. - 08 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ตุรกี MERHARA TURKEY อิสตันบูล ทรอย 8วัน 6คืน (TK306)
 เดินทาง : 15-22, 22-29 เม.ย. 63
 เดินทาง : 13-20, 23-30 พ.ค. 63
 เดินทาง : 27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 12-19 ส.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ตุรกี อังการา เลทส์โก ทิวลิปบานฉ่ำ 9วัน 6คืน (ZIST23-TK)
 เดินทาง : 05-13, 06-14, 13-24 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี อังการา เลทส์โก พาชิลทิวลิป 9วัน 6คืน (ZIST22-TK)
 เดินทาง : 22-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 25 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน 9วัน 6คืน (ZIST24-TK)
 เดินทาง : 03-11, 05-13, 08-16, 13-21, 20-25, 22-30, 23-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 27 พ.ค. - 04 มิ.ย. / 29 พ.ค. - 06 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 03-11, 05-13, 06-14, 10-18, 12-20, 13-21, 17-25, 19-27, 20-28 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 24 มิ.ย. - 02 ก.ค. / 26 มิ.ย. - 04 ก.ค. / 27 มิ.ย. - 05 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY บินตรงสู่อิสตันบูล 9วัน 6คืน (BT-IST012-TK)
 เดินทาง : 01-09 พ.ค. 63
 เดินทาง : 18-26 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY บินภายใน 8วัน 5คืน (BT-IST002-TK)
 เดินทาง : 25 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 20-27 พ.ค. 63
 เดินทาง : 04-11 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท