0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ทรอย สวนเชอรี่ TURKEY ANATOLIA  9วัน 7คืน T5
 เดินทาง : 04-12, 11-19, 18-26 ม.ค.63, 25 ม.ค.- 2 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-09, 08-16, 15-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 22 ก.พ. - 1 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 8 มี.ค. 63
 เดินทาง : 07-15, 14-22, 21-29 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท
ทัวร์ตุรกี Good Morning Turkey Winter (บินภายใน 1 เที่ยว) 8วัน6คืน TK
 เดินทาง : 14-21,15-22,17-24, 22-29, 24-31 ม.ค.63
 เดินทาง : 29ม.ค.- 5ก.พ., 31ม.ค.- 7ก.พ.63
 เดินทาง : 05-12, 07-14, 12-19, 16-23, 20-27 ก.พ.63
 เดินทาง : 23ก.พ.-1มี.ค., 26ก.พ.- 4มี.ค.63
 เดินทาง : 04-11, 07-14, 11-18, 14-21, 18-25, 22-29 มี.ค.63
 เดินทาง : 25มี.ค.- 1เม.ย., 28มี.ค.- 4เม.ย.,
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์ตุรกี FANTASY 9วัน 6คืน (IST13)
 เดินทาง : 05-13, 19-27 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26 ธ.ค.- 03 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง มนต์รักตุรกี อิสตันบูล ทรอย พัก 5 ดาว 8วัน 6คืน (TK304)
 เดินทาง : 29 ม.ค. - 5 ก.พ. 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25-31 มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ตุรกี มนต์เสน่ห์ตุรกี อิสตันบูล ทรอยพัก 5 ดาว 8วัน6คืน (บินภายใน 1 เที่ยว) (TK305)
 เดินทาง : 11-18 มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง พัก ร.ร.สไตล์ถ้ำ 1คืน WINTER IN TURKEY 8วัน6คืน TK
 เดินทาง : 04-11, 09-16, 18-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 25 ธ.ค.-1 ม.ค.63, 26 ธ.ค.-2 ม.ค.63
 เดินทาง : 04-11, 09-16, 16-23, 23-30 ม.ค.63
 เดินทาง : 05-12, 12-19, 19-26 ก.พ.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.- 4 มี.ค.63
 เดินทาง : 05-12, 12-19, 19-26 มี.ค.63
 เดินทาง : 26 มี.ค.-2 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี SUPER MOST TURKEY 8วัน 5คืน (SM8D-TK)
 เดินทาง : 14-21, 19-26, 22-29, 23-30 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล พัก 4 ดาว  8วัน5คืน (TK-IST01)
 เดินทาง : 11-18, 18-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง อังการา คัปปาโดเกียว บอลหลากสี 9วัน 6คืน TK  (ZIST20)
 เดินทาง : 01-09, 11-19, 15-23, 18-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 24 ม.ค.-1 ก.พ./ 25 ม.ค.-2 ก.พ./ 27 ม.ค.-4 ก.พ./ 29 ม.ค.- 6 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-09, 02-10, 07-15, 08-16, 09-17, 14-22, 18-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 23 ก.พ.-2 มี.ค./ 28 ก.พ.-7 มี.ค./ 29 ก.พ.-8 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-12, 06-14, 07-15, 11-19, 13-21, 14-22, 18-26, 20-28, 21-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 25 มี.ค.-2 เม.ย./ 25 มี.ค.-2 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ อิสตันบูล 9วัน 6คืน TK (ZIST19)
 เดินทาง : 23 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 24 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 07 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-09, 02-10, 05-13, 06-14, 07-15, 08-16 13-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 14-22, 15-23, 20-28, 21-29, 22-30, 23-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 24 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 07 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี  TURKEY ดินแดน 2 ทวีป 10วัน 7คืน (EK)
 เดินทาง : 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 02-11,0 6-15 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี GOOD WINTER 8วัน 6คืน TK (IST16)
 เดินทาง : 06-13, 13-20, 20-27 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี FOREVER 9วัน 6คืน (IST14)
 เดินทาง : 04-12, 05-13, 06-14, 07-15, 08-16, 11-19 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-26, 11-19, 18-26, 21-29, 22-30, 23-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 24 ธ.ค. 62–01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 25 ธ.ค. 62–02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 27 ธ.ค. 62– 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62– 07 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. 62– 08 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง คัปปาโดเกีย 8วัน5คืน TK (FT-ISTTK08V)
 เดินทาง : 22-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 26 ก.พ.-4 มี.ค.63
 เดินทาง : 04-11 มี.ค.63
 เดินทาง : 18-25 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 33,990 บาท
ทัวร์ตุรกี AMAZING 8วัน 5คืน (IST104)
 เดินทาง : 04-11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 34,777 บาท
ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป  (บินภายใน 1 ขาไม่เหนื่อย) 8วัน 5คืน (IST02-TK)
 เดินทาง : 15-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี บินตรง บินภายใน 2ขา  8วัน 5คืน (IST031-TK)
 เดินทาง : 05-12 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 20-27 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท
ทัวร์ตุรกี BEST JOURNEY 8วัน 5คืน (IST18)
 เดินทาง : 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ทัวร์ตุรกี แกรนด์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 9วัน 6คืน (IST05)
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 38,777 บาท
ทัวร์ตุรกี EXCUSIVE ROUTE 9วัน 6คืน (PTK09-TK)
 เดินทาง : 21-29 ม.ค. 63
 เดินทาง :11-19 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 17-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. - 08 พ.ค. 63
 เดินทาง : 26 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์ตุรกี LET ME GO 9วัน 6คืน (PTK11-TK)
 เดินทาง : 02-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 21-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 11-19 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ.-04 มี.ค. 63
 เดินทาง : 17-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 30 เม.ย. -08 พ.ค. 63
 เดินทาง : 26 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์ตุรกี LUXURY NEW YEAR 2020 9วัน 6คืน (PTK10-TK)
 เดินทาง : 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 51,900 บาท