0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฉงชิ่ง

 
ทัวร์ฉงชิ่ง Shock Price 3วัน 2คืน (CKGFD03)
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 16-18, 22-24 มิ.ย. 61
 เดินทาง : 11-13, 25-27, 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 61
 เดินทาง : 6-8, 13-15, 22-24 ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 8,991 บาท
ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ เมืองมรกดโลก 3วัน 2คืน (WE-CKG04)
 เดินทาง : 8-10, 22-24 มิถุนายน 2561    
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
  
ทัวร์ฉงชิง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสววรค์ ไม่ลงร้านรัฐบาล 3วัน 2คืน (CKGWE07)
 เดินทาง : 15-17, 22-24, 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61
 เดินทาง : 6-8, 26-28 ก.ค. 61
 เดินทาง : 11-19, 25-27 ส.ค. 61
 เดินทาง : 1-3, 15-17, 22-24 ก.ย. 61
 เดินทาง : 13-15, 26-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-4, 16-18, 23-25 พ.ย. 61
 เดินทาง : 14-16, 21-23 ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 13,991 บาท