0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง  ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 3วัน2คืน ( FD-CSX001)
 เดินทาง : 11-13 ต.ค. 62 
 เดินทาง : 18-20 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5วัน 3คืน (FD511)
 เดินทาง : 21-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-07 ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-16 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์จางเจียเจี๋ย ขนมจีนเศรษฐี 3วัน2คืน (CSDYGCZ10)
 เดินทาง : 15-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 13-15 ต.ค. 62  **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9**
 เดินทาง : 27-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย วิหคเหินฟ้า 4วัน 2คืน (DYG02-CZ)
 เดินทาง : 20-23 ต.ค. 62
** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า **
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เทียนเหมินซาน 4วัน2คืน (CZ-DYG001)
 เดินทาง : 02-05, 15-18, 17-20, 24-27 พ.ย.62
 เดินทาง : 08-11, 15-18 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 3วัน 2คืน CZ (DYG-CZ002)
 เดินทาง : 01-03 ธ.ค.62
 เดินทาง : 22-24 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว เลสโก เจ้ายุทธจักร EP.2 4วัน 3คืน (ZCSX03)
 เดินทาง : 18-21 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์จางเจียจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน3คืน FD (CSX09)
 เดินทาง : 12-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-20 ต.ค. 62
 เดินทาง : 19-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 23 -26 ต.ค. 62
 เดินทาง : 24-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 26-29  ต.ค. 62
 เดินทาง : 31 ต.ค.- 3 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน WE (CSX10)
 เดินทาง : 06-09 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 13-16 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 20-23 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (CSXWE10)
 เดินทาง : 12-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 24-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,899 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินชาน สะพานแก้ว 4วัน3คืน (CSX01)
 เดินทาง :  25-28 ต.ค.62
 เดินทาง : 01-04  พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง 4วัน3คืน CZ (DYG02)
 เดินทาง : 19-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-09, 17-20 ม.ค.63
 เดินทาง : 13-16, 18-21 ก.พ.63
 เดินทาง : 03-06, 12-15, 16-19, 23-26 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 5วัน3คืน CZ (CSX12)
 เดินทาง : 06-10, 09-13, 10-14, 12-16, 18-22, 25-29 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 09-13, 15-19 มกราคม 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย เที่ยว 2 สะพาน เมืองโบราณฟ่งหวง 3วัน 2คืน (CSDYGCZ08)
 เดินทาง : 15-17 ก.ย. 62       
 เดินทาง : 13-15 ต.ค. 62                                                    
 เดินทาง : 27-29 ต.ค. 62                          
ราคาเริ่มต้น : 15,899 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตารปราบเซียน 4วัน 3คืน (DYG01-CZ)
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 14-18 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 02 พ.ย. , 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานแก้ว 5วัน 3คืน (DYG03-CZ)
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,899 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง 6วัน5คืน WE (CSX11)
 เดินทาง : 04-09 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 11-16 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 18-23 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน FD (CSX14)
 เดินทาง : 24-29 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 25-30 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 26-31 ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน ฟ่งหวง 6วัน5คืน FD (CSX07)
 เดินทาง : 07-12 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 14-19 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 21-26 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 28 พ.ย.-03 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4วัน 3คืน (QE1DYG-CZ001)
 เดินทาง : 20-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 24-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ยครบสูตร ฟ่งหวง กุ้ยโกว ฝานจิ้งซาน 5วัน 4คืน CZ (DYGCZ003)
 เดินทาง : 30 พ.ย. -4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07 - 11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08 - 12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14 - 18 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท