0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง  ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานแก้ว 3วัน 2คืน (FD-CSX001)
 เดินทาง : 29 พ.ย.-1ธ.ค.62 
 เดินทาง : 06-08, 13-15, 20-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-2 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
 
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน (FD512)
 เดินทาง : 21-25 พ.ย. 62 ลดราคา 8,888
 เดินทาง : 5-9, 7-11, 21-25 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 63
 เดินทาง : 6-10, 8-12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 12-16, 19-23, 26-30 มี.ค. 63
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 12-16, 13-17, 23-27 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 3วัน 2คืน CZ (DYG-CZ002)
 เดินทาง : 01-03 ธ.ค.62
 เดินทาง : 22-24 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เทียนเหมินซาน 4วัน2คืน (CZ-DYG001)
 เดินทาง : 01-04 ธ.ค.62
 เดินทาง : 08-11 ธ.ค.62
 เดินทาง : 15-18 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 4วัน 2คืน (DYG-003)
 เดินทาง : 26-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 16-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 08-10, 22-24 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน 3คืน FD(CSX15)
 เดินทาง : 15-18 พ.ย.62
 เดินทาง : 22-25 พ.ย.62
 เดินทาง : 29 พ.ย.- 2 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน WE (CSX10)
 เดินทาง : 06-09 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 13-16 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 20-23 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินชาน สะพานแก้ว 4วัน3คืน (CSX01)
 เดินทาง :  29 พ.ย. - 2 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง 4วัน3คืน CZ (DYG02)
 เดินทาง : 19-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 06-09, 17-20 ม.ค.63
 เดินทาง : 13-16, 18-21 ก.พ.63
 เดินทาง : 03-06, 12-15, 16-19, 23-26 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย พยัคฆ์พิทักษ์อวตาร 5วัน 3คืน (DYG04)
 เดินทาง : 17-21 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 03-07, 05-09, 07-11, 13-17 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-18 ก.พ. 63
 เดินทาง : 28 ก.พ. -03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค. – 04 เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 12,989 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 5วัน3คืน CZ (CSX12)
 เดินทาง : 06-10, 09-13, 10-14, 12-16, 18-22, 25-29 ธันวาคม 62
 เดินทาง : 09-13, 15-19 มกราคม 63
 เดินทาง : 17-21, 19-23 กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน (CSX-WE004)
 เดินทาง : 25-29 พ.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 23-27 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน 3คืน (ZCSX15)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เขาอวตาร สะพานแก้ว 4วัน 3คืน (CSX-FD005)
 เดินทาง : 12-15, 19-22, 26-29 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป 5วัน 4คืน (CSXFD004)
 เดินทาง : 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 , 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ยครบสูตร ฟ่งหวง กุ้ยโกว ฝานจิ้งซาน 5วัน 4คืน CZ (DYGCZ003)
 เดินทาง : 30 พ.ย. -4 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07 - 11 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 08 - 12 ก.พ. 63
 เดินทาง : 14 - 18 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย สุดคลาสสิคเมืองโบราณฟ่งหวง 5วัน 4คืน (FD540-541)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท