0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง  ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5วัน 3คืน (FD511)
 เดินทาง : 29 ส.ค.-2 ก.ย.62, 31 ส.ค.-4 ก.ย.62
 เดินทาง : 05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25 ก.ย.62
 เดินทาง : 03-07, 50-09, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23  ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์จางเจียเจี๋ย ขนมจีนเศรษฐี 3วัน2คืน (CSDYGCZ10)
 เดินทาง : 15-17 ก.ย. 62
 เดินทาง : 13-15 ต.ค. 62  **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9**
 เดินทาง : 27-29 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,899 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย วิหคเหินฟ้า 4วัน 2คืน (DYG02-CZ)
 เดินทาง : 11-14, 25-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 08-11, 22-25 ก.ย. 62
 เดินทาง : 20-23 ต.ค. 62
** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า **
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟ่งหวง 4วัน2คืน CZ
 เดินทาง : 11-14 ส.ค.62
 เดินทาง : 01-04, 08-10, 15-17, 22-24 กันยายน 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.- 2 ก.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 13-16, 20-23, 27-30 ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เขาอวตาร ซุปตาร์ห้าดาว 4วัน3คืน (TN-CZDYG01)
 เดินทาง :  08-10, 09-12, 22 - 25 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 12-15, 19-22 ก.ย. 62 
 เดินทาง : 15-18 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
 
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินชาน สะพานแก้ว 4วัน3คืน (CSX01)
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. -02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23, 27 – 30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25 – 28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน 4วัน2คืน CZ (CSX05)
 เดินทาง : 28-30 กรกฎาคม 62
 เดินทาง : 01-04 กันยายน 62
 เดินทาง : 29 ก.ย.-01 ต.ค.62
 เดินทาง : 06-09 ตุลาคม 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน 5วัน3คืน CZ (CSX06)
 เดินทาง : 09-13, 16-20, 21-25 สิงหาคม 62
 เดินทาง : 02-06, 03-07, 09-13, 11-15, 16-20, 23-27, 24-28, 25-29 กันยายน 2562
 เดินทาง : 07-11, 23-27 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 28 ต.ค.-01 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตารปราบเซียน 4วัน 3คืน (DYG01-CZ)
 เดินทาง : 29 ก.ค-02 ส.ค.62
 เดินทาง : 01-05, 13-17, 22-26 สิงหาคม62, 29 ส.ค.-2ก.ย.62
 เดินทาง : 10-14, 17-21 กันยายน62, 30 ก.ย.-4ต.ค.62
 เดินทาง : 08-12, 09-13, 14-18, 18-22 ตุลาคม62
 เดินทาง :29ต.ค.-2 พ.ย.62, 31 ต.ค.-04 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย เที่ยว 2 สะพาน เมืองโบราณฟ่งหวง 3วัน 2คืน (CSDYGCZ08)
 เดินทาง : 15-17 ก.ย. 62       
 เดินทาง : 13-15 ต.ค. 62  **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9**                                                         
 เดินทาง : 27-29 ต.ค. 62                          
ราคาเริ่มต้น : 15,899 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง สะพานแก้ว 5วัน 3คืน (DYG03-CZ)
 เดินทาง : 8-12, 9-13, 14-18, 18-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,899 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน WE (CSX02)
 เดินทาง : 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 สิงหาคม 62
 เดินทาง :  29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง :  05-10, 12-17, 19-24 กันยายน 62
 เดินทาง :  26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
 เดินทาง :  10-15, 17-22, 18-23, 23-28 ตุลาคม 62
 เดินทาง :  30 ต.ค. – 04 พ.ย. 62
 เดินทาง :  06-11, 13-18, 20-25 พฤศจิกายน 62
 เดินทาง : 27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 4วัน 3คืน (QE1DYG-CZ001)
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 20-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 24-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท