0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง  ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 3วัน 2คืน (FD)
 เดินทาง : 1-3, 7-9, 14-16, 15-17, 22-24 ธันวาคม 2561  
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562 (ปีใหม่)
ไม่รวมวีซ่าจีน 1,500 บ.
ไม่รวมค่าทิป 1,500 บ.
ราคาเริ่มต้น : 6,996  บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก เทียนเหมินซาน  3วัน 2คืน (CZ-71)
 เดินทาง : 20-22, 24-26, 27-29 พ.ย. 61
 เดินทาง : 01-03, 04-06, 08-10, 11-13, 15-17, 18-20, 22-24, 25-27 ธ.ค. 61
***ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีน***

ราคาเริ่มต้น : 9,988 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ถ้ำประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (WE)
 เดินทาง : 6-9, 21-24 ธันวาคม 2561 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,988 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4วัน 3คืน WE (CSX12)
 เดินทาง : 28-31 ธันวาคม 2561 ราคา 18,777 บ.
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 ราคา 21,777 บ.
ราคาเริ่มต้น : 12,777 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย T-SUD ELEGANT OF ZHANGJIEJIA 3วัน 2คืน (BZCSX20-CZ)
 เดินทาง : 20 - 22 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง : 9 -11 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 5-7, 9-11, 15-17, 23-25,27-29 มกราคม 2562
ไม่รวมค่าวีซ่า 
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ทัวร์จางเจียเจี้ย T-SUD ZHANGJIAJIE LIMITLESS SCENERY 4วัน 3คืน (BZCSX21-CZ)
 เดินทาง : 20-22, 22-25  พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง : 11 – 14 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 8 – 11 มกราคม 2562
 เดินทาง : 29 ม.ค. – 1 ก.พ.2562
ไม่รวมค่าวีซ่า 
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย DREAM OF NATURE 6วัน 5คืน (CSX13-WE)
 เดินทาง : 26-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ สะพานกระจก อี้หยาง วัดไป่ลู๋ 5วัน 4คืน (XJ)
 เดินทาง : 28 ธันวาคม -1 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท