0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (WE)
 เดินทาง : 20-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 4-7, 11-14 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 22-25, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6-9, 20-23 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 9,988 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย Breath Of Zhangjiajie  4วัน 3คืน (CSX01-FD)
 12-15, 15-18, 19-22, 23-26 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

         
ทัวร์จางเจียเจี้ย SUPER COOL สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (CSX-FD003)
 เดินทาง : 1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20 พ.ย. 61
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 24-27 พ.ย., 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 6-9, 7-10, 8-11, 13-16, 14-17, 15-18, 20-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 21-24, 22-25, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าชมวิว 4วัน 3คืน (CSX12-WE)
 เดินทาง : 12-15, 19-15, 26-29 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 3-6, 8-11, 9-12,16-19, 22-25, 23-26, 24-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 1-4, 14-17, 21-24, 22-25, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

     
ทัวร์ PARADISE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (CSX-FD002)
 เดินทาง : 10-13, 16-19, 23-26, 24-27, 30 ส.ค. - 2 ก.ย., 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61
 เดินทาง : 6-9, 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.ย. 61
 เดินทาง : 4-7, 6-9, 11-14, 12-15, 19-22, 21-24 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (CSX-WE003)
 เดินทาง : 20-23, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 4-7, 13-16, 21-24, 25-28 ต.ค. 61
 เดินทาง : 1-4, 22-25, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-22, 27-30 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ONE MORE TIME  4วัน 3คืน (CSX03-FD)
 เดินทาง : 28-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 3-6, 9-12, 10-13, 16-19, 23-26, 24-27 พ.ย. 61
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 2-5, 7-10, 21-24 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE 6วัน 5คืน (CSX02-FD)
 เดินทาง : 11-16, 17-22, 18-23 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,777 บาท

  
ทัวร์สุดคุ้ม จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ ฟ่งหวง 5วัน 4คืน (CSX-FD001)
 เดินทาง : 22-26, 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 61
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 19-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 3-7, 10-14, 11-15, 12-16, 17-21 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท

     
ทัวร์จางเจียเจี้ย สพานแก้ว เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ 5วัน 4คืน (CSX-WE002)
 เดินทาง : 10-14, 17-21, 24-28, 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 61
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 21-25, 28 ก.ย.- 2 ต.ค. 61
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 26-30 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-11, 14-18, 20-24, 21-25, 27-31, 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
  
ทัวร์จางเจียเจี้ย เกาะส้ม ประตูสวรรค์ ฟ่งหวง สะพานแก้ว สะพานแขวน 6วัน 5คืน (CSX-CZ003)
 เดินทาง : 7-12, 21-26 ก.ย. 61
 เดินทาง : 5-10,12-17 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท

  
ทัวร์จางเจียเจี้ย THIS WILD LIFE  6วัน 5คืน (CSX04-FD)
 เดินทาง : 1-6, 8-13, 15-20, 22-27 พ.ย. / 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 1-6, 5-10, 6-11, 13-18, 20-25, 26-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ทัวร์จางเจียเจี้ย DREAM OF NATURE 6วัน 5คืน (CSX13-WE)
 เดินทาง : 11-16, 17-22, 18-23, 26-31 ต.ค. 61
 เดินทาง : 2-7, 7-12, 21-26 พ.ย. 61
 เดินทาง : 26-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ทัวร์ครบสูตร จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว 6วัน 5คืน (CSX-WE01)
 เดินทาง : 5-10, 12-17, 19-24, 26 ก.ย. - 1 ต.ค. 61
 เดินทาง : 10-15, 17-22, 18-23, 19-24, 24-29 ต.ค. / 31 ต.ค. - 5 พ.ย. 61
 เดินทาง : 7-12, 14-19, 21-26, 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 5-10, 12-17, 19-24, 26-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท