0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์จอร์เจีย

 
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้  มิทสเตต้า ซิกนากี 6วัน3คืน (TK-TBS04)
 เดินทาง : 27 พ.ย.-2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 07-12 ธ.ค.62
 เดินทาง : 11-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA ยืนหนึ่ง 6วัน 3คืน (EK001)
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,333 บาท
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6วัน 3คืน (ZTBS01)
 เดินทาง : 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-24 ม.ค. 63
 เดินทาง : 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-06, 09-14, 17-22, 18-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 16-21 มี.ค. 63
 เดินทาง : 26 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ กาล่าดินเนอร์พร้อมโชว์ GEORGIA ON MY MIND 6วัน3คืน (EK025)
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 17-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO จอร์เจีย 6วัน 3คืน (TBS-TK001)
 เดินทาง : 02-07, 03-08 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-10, 07-12 มี.ค. 63
 เดินทาง : 16-21 เม.ย. 63
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-06 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-06 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-07 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย EASY MAGICAL GEORGIA 6วัน3คืน TK
 เดินทาง : 16-21 เม.ย.63
 เดินทาง : 21-26 เม.ย.63
 เดินทาง : 04-09 พ.ค.63 
 เดินทาง : 12-17 พ.ค.63
 เดินทาง : 19-24 พ.ค.63
 เดินทาง : 31 พ.ค.-05 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 36,990 บาท
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี ซินานดาลี พัก 4 ดาว 6วัน 4คืน (HGG-XJ64-A01)
 เดินทาง : 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-07 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,876 บาท
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ 8วัน5คืน TK (TBS06)
 เดินทาง : 20-27 ม.ค.63
 เดินทาง : 10-17 ก.พ.63
 เดินทาง : 24 ก.พ.-2 มี.ค. 63
 เดินทาง : 09-16, 23-30 มี.ค.63
 เดินทาง : 27 เม.ย.-5 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย THE EMPEROR 7วัน 4คืน (GEO-EM-EK)
 เดินทาง : 20 - 26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07 - 13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ม.ค. 63 – 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05 – 11 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05 – 11 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19 – 25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย STORY PERFECT LIFE 8วัน 6คืน (PGR01-PS)
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 05 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 03-10, 08-15, 22-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
 เดินทาง : 19-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 16-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-08, 08-15, 15-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 40,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย SNOWING WINTER 7วัน 5คืน (PGR04-KC)
 เดินทาง : 08-14, 15-21, 2228 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-11, 12-18, 19-23 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย SUMMER STORY 8วัน 6คืน (PGR03-PS)
 เดินทาง : 02-09, 13-20 เม.ย. 63
 เดินทาง : 27 เม.ย. - 04 พ.ค. 63
 เดินทาง : 03-10, 07-14, 10-18, 14-21, 24-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 31 พ.ค. - 07 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 04-11, 07-14, 14-21, 21-28 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 25 มิ.ย. - 02 ก.ค. / 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย WINTER IN TBILISI 7วัน 5คืน (GEO-WT-KC)
 เดินทาง : 04-10, 25-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-11 ก.พ. 63
ราคาเริ่มต้น : 44,888 บาท
 
ทัวร์จอร์เจีย พัก 4 ดาว 7วัน 4คืน (HGG-XJ74-C01) 
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 45,876 บาท
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8วัน5คืน EK (EK026)
 เดินทาง : 21-28 ม.ค.63
 เดินทาง : 20-27 ก.พ.63
 เดินทาง : 12-19 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST 7วัน 4คืน (GEO-TB-TK)
 เดินทาง : 04 – 10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07 – 13 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20 – 26 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03 – 09 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท
ทัวร์อาร์เมเนีย จอร์เจีย Amazing View of the Caucasus Mountains  8วัน5คืน (EK001)
 เดินทาง : 06-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 19-26 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย COUNTDOWN IN GEORGIA 8วัน 5คืน (GEO-CDG-KC)
 เดินทาง : 29 ธ.ค.62 - 05 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 53,999 บาท