0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์จอร์เจีย

 
ทัวร์จอร์เจีย “ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า  ซิกนากี”6วัน4คืน (PS-TBS02)
 เดินทาง : 21-26 พ.ย.62
 เดินทาง : 5-10 ธ.ค.63
 เดินทาง : 16-21 ม.ค.63
 เดินทาง : 30 ม.ค.- 4 ก.พ.63
 เดินทาง : 12-17 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA ยืนหนึ่ง 6วัน 3คืน (EK001)
 เดินทาง : 24-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 10-15 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,333 บาท
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้  มิทสเตต้า ซิกนากี 6วัน3คืน (TK-TBS04)
 เดินทาง : 26-31 ตุลาคม 62
 เดินทาง : 31 ต.ค. - 5 พ.ย.62
 เดินทาง : 07-12, 13-18, 20-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 27 พ.ย.-2 ธ.ค.62, 30 พ.ย.-5 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-09, 07-12, 11-16 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 33,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ON MY MIND 6วัน3คืน (EK025)
 เดินทาง : 03-08, 05-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 17-22 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GIARGIA 5วัน3คืน (QR002)
 เดินทาง : 16-20, 24-28, 25-29 ต.ค.62
 เดินทาง : 04-08, 13-17, 15-19 พ.ย.62
 เดินทาง : 27 พ.ย. - 1 ธ.ค.62
 เดินทาง : 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้  อัพลีสสิค บาทูมี่  คูไตซิ 8วัน6คืน (PS-TBS03)
 เดินทาง : 03-10,18-25, 24-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-24, 22-29 พ.ย. 62, 24 พ.ย. -1 ธค.62, 25 พ.ย. -2 ธ.ค.62
 เดินทาง : 26 พ.ย.-3 ธ.ค.62, 28 พ.ย.-5 ธ.ค.62, 29 พย.-6 ธ.ค.62
 เดินทาง : 01-08, 02-09, 03-10, 06-13, 09-16, 10-17, 12-19, 13-20, 15-22 ธ.ค.62
 เดินทาง : 16-23, 17-24,, 20-27,21-28, 23-30, 24-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-4 ม.ค.63, 31 ธ.ค.-7 ม.ค. 63
 เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย THE EMPEROR 7วัน 4คืน (GEO-EM-EK)
 เดินทาง : 20 - 26 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07 - 13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ม.ค. 63 – 04 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05 – 11 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05 – 11 มี.ค. 63
 เดินทาง : 19 – 25 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย บากู  คาซเบกี้  ทบิลิซี่ 7วัน5คืน (PS-GYD01)
 เดินทาง : 18-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 22-28 พ.ย.62
 เดินทาง : 24-30 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้  อัพลีสสิค บาทูมี่ คูไตซิ 7วัน5คืน (KC-TBS05)
 เดินทาง : 11-17 ธ.ค.62
 เดินทาง : 18-24 ธ.ค.62
 เดินทาง : 11-17 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST 7วัน 4คืน (GEO-TB-TK)
 เดินทาง : 04 – 10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07 – 13 ก.พ. 63
 เดินทาง : 20 – 26 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03 – 09 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท
ทัวร์อาร์เมเนีย จอร์เจีย Amazing View of the Caucasus Mountains  8วัน5คืน (EK001)
 เดินทาง : 06-13 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-25 ก.พ. 63
 เดินทาง : 19-26 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE 8วัน6คืน (PS-PGR01)
 เดินทาง : 27 ต.ค.-3 พ.ย.62
 เดินทาง : 05-12, 10-17, 17-24 พ.ย.62
 เดินทาง : 26 พ.ย.- 3 ธ.ค.62
 เดินทาง : 08-15, 22-29 ธ.ค.62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-4 ม.ค.63, 29 ธ.ค.-5 ม.ค.63
 เดินทาง : 19-26 ม.ค.63
 เดินทาง : 16-23 ก.พ.63
 เดินทาง : 01-08,15- 22 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 40,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย COUNTDOWN IN GEORGIA 8วัน 5คืน (GEO-CDG-KC)
 เดินทาง : 29 ธ.ค.62 - 05 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 53,999 บาท