0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์คุนหมิง

 
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ แผ่นดิน 7สี 4วัน 3คืน (8L11)
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 8-11, 12-15, 15-18, 19-22 ต.ค. 61
 เดินทาง : 22-25, 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-10, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 16-19 ก.พ. / 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท

   
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า  THE BEST OF KUNMING หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  6วัน 5คืน (TG-KMG01)
 เดินทาง : 10-15 ส.ค. 61
 เดินทาง : 19-24 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 24,777 บาท

 
ทัวร์คุณหมิง ไข่หลี่ เจิ้นหย่วน ซีเจียง กุ้ยโจว 6วัน 4คืน
 เดินทาง : 10-15, 11-16, 14-19, 15-20, 16-21 ต.ค. 61
 เดินทาง : 17-22, 18-23, 21-26, 22-27 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท