0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน2คืน (FD401)
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62 // 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
 
ทัวร์คุณหมิง ภูเขาเจี่ยวจือ สะพานแก้ว ตงชวน 4วัน (KY)
 เดินทาง : 28-31, 30 พ.ค. 62, -2 มิ.ย. 62, 31 พ.ค. 62, - 3 มิ.ย.  62
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
ทัวร์คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน (CNFD403)
 เดินทาง : 14-17, 28 มิ.ย.-1 ก.ค.62
 เดินทาง : 26-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 9-12 ส.ค.62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 8,988 บาท
ทัวร์คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำไซอิ๋ว 4วัน 3คืน  (KY)
 เดินทาง : 1-4, 3-6, 4-7, 6-9, 7-10, 8-11, 11-14, 13-16, 14-17 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 15-18, 18-21, 20-23, 21-24, 22-25, 25-28, 27-30, 28-31 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,998 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้านรัฐบาล) 4วัน 3คืน (KY)
 เดินทาง : 24-27, 25-28 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. -2 มิ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 12,921 บาท
ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกรถไฟความเร็วสูง 2019 (KY)
 เดินทาง : 01-04, 03-06, 04-07, 06-09, 07-10, 08-11, 11-14, 13-16 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17, 15-18, 18-21, 20-23, 21-24, 22-25, 25-28, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,921 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน 3คืน (CN8L801)
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 11-14, 17-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
 
ทัวร์คุนหมิง ทุ้งลาเวนเดอร์ ตงชวน 4วัน3คืน (ZKMG02)
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 07-10 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 08-11, 09-12, 12-15 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 13-16, 14-17, 15-18 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 16-19, 19-22, 20-23, 21-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 26-29, 27-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 28 มิ.ย. -01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 29 มิ.ย. -02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 30 มิ.ย.-03 ก.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา 6วัน 5คืน (KMGMU07​)
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-6, 4-9, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26, 23-28, 25-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,899 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน (FD402)
 เดินทาง : 15-20 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แช'กรีล่า 5วัน 4คืน (KMGMU08)
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-9, 14-18, 20-24, 26-30 มิ.ย. 62                     
ราคาเริ่มต้น : 16,899 บาท
ทัวร์แชงกรีล่า ดินแดนสุดขอบฟ้า 6วัน 5คืน (KMG )
 เดินทาง : 28 พ.ค.-2 มิ.ย. 62 
 เดินทาง : 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-10, 6-11, 11-16 , 13-18 , 18-23 , 20-25  มิ.ย. 62
 เดินทาง : 23-28 , 24-29 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
ทัวร์ KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5วัน 4คืน (QE1KMG-TG001)
 เดินทาง : 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 24-28 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน (CNTG712)
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 3มิ.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 12-17, 19-24 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 26 มิ.ย. - 1ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,800 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (ZKMG06)
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 04 มิ.ย.  62
 เดินทาง : 6-11, 13-18, 20-25 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
 เดินทาง : 04-09, 11-16, 12-17, 18-23, 25-30 ก.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 07-12, 08-13, 15-20, 22-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 19-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. – 01 ต.ค.  62
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 17-22, 18-23, 19-24, 25-30, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 06-11, 07-12, 19-24, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์จีนเที่ยวแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6วัน 5คืน (KMG DYG)
 เดินทาง : 29 พ.ค.-3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 1-6, 12-17, 19-24, 25-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง THE BEST OF KUNMING 6วัน 5คืน (BZKMG01)
 เดินทาง : 13-18 มิถุนายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (TG-KMG01)
 เดินทาง : 13-18 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท