0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ 3วัน 2คืน MU 
 เดินทาง : 07 - 09  ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 09 - 11 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 31 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ แผ่นดิน 7สี 4วัน 3คืน (8L11)
 เดินทาง : 7-10, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 16-19 ก.พ. / 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน 3คืน (KY)
 เดินทาง : 7-10, 11-14, 12-15, 13-16, 16-19, 22-25, 23-26 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน ตงชวน ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (MU003)
 เดินทาง : 8-11 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 19-22 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน (TG74)
 เดินทาง : 13-16, 20-23, 37-30 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค. 62
 เดินทาง : 21-24, 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
 เดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,988 บาท

ทัวร์คุนหมิง ตงฉวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ 4วัน 3คืน (SW-FDKMG004)
 เดินทาง : 15-18 ธ.ค.61
 เดินทาง : 22-25 ธ.ค.61

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท

ทัวร์คุนหมิง ดินแดนแห่งความฝันแชงกรีล่า วัดลามะ SPECIAL PRICE 6 วัน 5 คืน (8L006)
 เดินทาง : 1-6, 5-10, 14-19, 21-26 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน (MU2584-83)
 เดินทาง : 9- 14 , 23-28 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-3 ม.ค.  62

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ทัวร์นหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน (MU2578-77)
 เดินทาง : 5-10, 8-13, 13-18, 20-25  ธ.ค. 61
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-1 ม.ค., 28 ธ.ค.-2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท

ทัวร์คุนหมิง ด้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน (TG75)
 เดินทาง : 12-17 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 2-7, 9-14, 16-21, 23-28 ม.ค. 62
 เดินทาง : 20-25, 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-11, 13-18, 20-25, 27 มี.ค. - 1 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท

ทัวร์คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองในฝันแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG004)
 เดินทาง : 1-6, 5-10, 14-19, 21-26  ธ.ค. 61
 เดินทาง : 27 ธ.ค. 61 -01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.  61 -  04 ม.ค. 62, 31 ธ.ค.  61 – 05 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 24,888 บาท

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (TG-KMG01)
 เดินทาง : 5-10, 14-19, 21-26 ธ.ค.61
 เดินทาง : 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า โชว์จางอี้โหมว 6วัน 5คืน (KMG001-FD)
 เดินทาง : 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 27,900 บาท