0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน 3คืน (KY)
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-8, 6-9, 7-10, 8-11, 12-15, 13-16, 14-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธันวาคม - 1 มกราคม 63
 เดินทาง : 30 ธันวาคม - 2 มกราคม 63
 เดินทาง : 31 ธันวาคม - 3 มกราคม 63
ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน2คืน (FD401)
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62 // 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตอเบอรี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 2คืน (FDKMG01)
 เดินทาง : 09-12, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22 ต.ค. 62
 เดินทาง : 23-26, 25-28, 26-29 ต.ค. / 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 06-09, 08-11, 09-12, 13-16 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 20-23, 22-25, 23-26, 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 08-11, 07-12, 13-16, 15-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-19, 20-23, 22-25, 23-26, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน (CNFD403)
 เดินทาง : 26-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 9-12 ส.ค.62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 8,988 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4วัน 3คืน (ZKMG07)
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 26-29, 27-30, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน 3คืน (CN8L801)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 03-06, 11-14, 17-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์หนาวนี้กอดใคร 4วัน 2คืน (FDKMG02)
 เดินทาง : 09-12, 11-14, 12-15, 18-21, 19-22, 23-26, 25-28, 26-29 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 06-09, 08-11, 09-12, 13-16 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 22-25, 23-26, 27-30 พ.ย. 
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 11-14, 13-16, 14-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-21, 20-23, 21-24, 25-28, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน (FD402)
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์คุณหมิง  KUNMING IMPRESSION OF LIJANG 5วัน4คืน (TG001)
 เดินทาง : 10-14, 17-21, 19-23 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (ZKMG06)
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 15-20, 22-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 19-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. – 01 ต.ค.  62
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 17-22, 18-23, 19-24, 25-30, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 06-11, 07-12, 19-24, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (PCN01-8L)
 เดินทาง : 09-14, 16-21, 18-23, 23-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-11, 07-12, 13-18, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
* รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว *
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (CNTG713)
 เดินทาง : 10-15, 16-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 11-16 พ.ย. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน (KMG001A)
 เดินทาง : 5-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6วัน5คืน (TG002)
 เดินทาง : 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 16-21, 23-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-16, 13-18, 19-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน (FD)
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง ย่าติง แชงกรีล่า 8วัน 7คืน (MUKMGDIG2)
 เดินทาง : 12-19, 19-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 46,999 บาท
 
บินตรงลี่เจียง

 
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ดินแดนในฝัน 4วัน 3คืน (8LLJG01)
 เดินทาง : 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
 
ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์ ซุปเปอร์คูล 4วัน 3คืน (8LLJG02)
 เดินทาง : 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 11-14, 18-21 ต.ค. 62
 เดินทาง : 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
 
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์ ซู่ซู่ ซ่าซ่า 5วัน 4คืน (8LLJG03)
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ต.ค. / 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ม.ค. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. / 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง ซุปตาร์ ธารน้ำแข็ง 5วัน 4คืน (8LLJG04)
 เดินทาง : 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-11, 14-18, 21-25 ต.ค. / 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-10, 13-17, 20-24 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ม.ค. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. / 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ลี่เจียง สะพานแก้ว แชงกรีล่า ซุปตาร์ ภูเขาหิมะ 6วัน 5คืน (8LLJG05)
 เดินทาง : 25-30 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ซุปตาร์ วัดใจ 6วัน 5คืน (8LLJG06)
 เดินทาง : 25-30 ต.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท