0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 3คืน (8L15)
 เดินทาง : 14-17, 25-28, 28-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 3-6, 6-9, 18-21 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน (FD401)
 เดินทาง : 8 -11 มี.ค. 62 // 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 26-29 เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 พ.ค. 62 // 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 14-17 มิ.ย. 62 // 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
 เดินทาง : 26-29 ก.ค. 62
 เดินทาง : 9-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62 // 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน 3คืน (KY)
 เดินทาง : 11-14, 16-19, 18-21, 19-22, 21-24  มี.ค. 62
 เดินทาง : 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29  มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซุปตาร์น้ำแข็งใส (ไม่ลงร้านช้อป) 4วัน 2คืน (SC01)
 เดินทาง : 2-5, 3-6, 9-12, 15-18, 20-23, 21-24, 22-25 มี.ค. 62
 เดินทาง : 23-26, 24-27, 25-28, 26-29  มี.ค. 62
 
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน (KMG04-8L)
 เดินทาง : 20-23, 22-25, 23-26, 28-31, 30 มี.ค.- 2เม.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 5-8, 6-9, 7-10, 10-13, 11-14, 14-17 เม.ย. 62
 เดินทาง : 16-19, 17-20, 19-22 เม.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน (TG74)
 เดินทาง : 21-24, 28-31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 12,988 บาท

ทัวร์คุนหมิง Shock Price คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ 5วัน 4คืน (KMG-8L008)
 เดินทาง : 20-24 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 24-28 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (CSKMGMU07)
 เดินทาง : 16-21, 20-25, 23-28, 25-30 เม.ย. 62                       
 เดินทาง : 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 62   
 เดินทาง : 7-12, 9-14, 15-20, 18-23, 20-25, 23-28 พ.ค. 62            
 เดินทาง : 29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62  
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62   
 เดินทาง : 1-6, 4-9, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26, 23-28, 25-30 มิ.ย. 62        
ราคาเริ่มต้น : 14,899 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน (FD402)
 เดินทาง : 23 - 28 มี.ค. 62
 เดินทาง : 6-11, 13-18 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-9, 18-23 พ.ค. 62
 เดินทาง : 15-20 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 9-14, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง Save Price คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KMG-8L007)
 เดินทาง : 22 – 27 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11 – 16 เม.ย. 62 >>> วันสงกรานต์
 เดินทาง : 26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 >>> วันแรงงาน
 เดินทาง : 12 – 17 ก.ค. 62 >>> วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (CSKMGMU08)
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 25-29 เม.ย. 62 >>> วันสงกรานต์
 เดินทาง : 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 62
 เดินทาง : 8-12, 16-20, 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 5-9, 14-18, 20-24, 26-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,899 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน (ฺBZKMG03)
 เดินทาง : 01 - 05, 08 – 12, 15 – 19, 22 – 26 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ครบสูตรคุนหมิง พิชิต 2 ภูเขาหิมะ  IMPRESSION LIJIANG 6วัน 5คืน (KMG-MU008)
 เดินทาง :  05-10, 16-21 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน (MU)
 เดินทาง : 1-6, 3-8, 9-14, 12-17, 15-20, 17-22, 19-24, 24-29, 25-30 เม.ย. 62 
 เดินทาง : 8-13, 22-27 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว 5วัน 4คืน (KMG-TG006) เทศกาลสงกรานต์
 เดินทาง : 27-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 10-14, 11-15, 24-28 เม.ย. 62 
 เดินทาง : 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
 เดินทาง : 08-12, 22-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 26-30 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 24-28 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5วัน 4คืน (KMG-8L009)
 เดินทาง : 12-16 มี.ค. 62
 เดินทาง : 08-12 พ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน 6 วัน 5 คืน (MU)
 เดินทาง : 19-24 มีนาคม  62
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6วัน 5คืน (TG007)
 เดินทาง : 22-27 มี.ค. 62
 เดินทาง : 28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 06-11, 10-15, 14-19, 19-24, 20-25  เม.ย. 62
 เดินทาง : 26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 17-22, 24-29  พ.ค. 62
 เดินทาง : 01-06, 14-19, 21-26 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 12-17, 16-21, 26-31 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6วัน 5คืน (TG711)
 เดินทาง : 9-14, 19-24, 24-29 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (TG-KMG01)
 เดินทาง : 23-28 ก.พ. 62
 เดินทาง : 1-6, 7-12, 14-19, 21-26 มี.ค. / 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
 เดินทาง : 4-9, 11-16, 12-17, 13-18, 25-30 เม.ย. 62
 เดินทาง : 1-6 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-18 มิ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

ทัวร์แชงกรีล่า (บินภายใน) ลี่เจียงพิชิต 2 ภูเขาหิมะ IMPRESSION LIJIANG  6วัน 5คืน (KMG-MU007)
 เดินทาง : 08-13, 22-27 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท