0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน 3คืน (KY)
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 08-11, 14-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 26-29, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธันวาคม - 02 มกราคม 63
 เดินทาง : 31 ธันวาคม - 03 มกราคม 63
ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตอเบอรี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 2คืน (FDKMG01)
 เดินทาง : 09-12, 13-16 พ.ย. 62
 เดินทาง : 15-18, 16-19, 20-23, 22-25, 23-26, 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 08-11, 07-12, 13-16, 15-18 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 16-19, 20-23, 22-25, 23-26, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 2คืน (FD404)
 เดินทาง : 15-18, 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 06-09, 13-16, 20-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,878 บาท
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน (KY101)
 เดินทาง : 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-02 พ.ย. 62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28, 27-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-1 ม.ค., 30 ธ.ค.-2 ม.ค 63
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3วัน 2คืน (MU)
 เดินทาง : 10-12 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-12, 23-25 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,899 บาท
ทัวร์คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี 4วัน 3คืน (ZKMG08)
 เดินทาง : 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 ลดราคา 8,999.-
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เลสโก ยอดเขาหิมะ 4วัน 3คืน (ZKMG10)
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14 ม.ค. 63
 เดินทาง : 07-10, 08-11, 14-17, 15-18, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 26-29 ก.พ. 63
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. / 28 ก.พ. - 02 มี.ค. / 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน (CN8L802)
 เดินทาง : 14-17, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงฉวน ถ้ำไซอิ๋ว 4วัน 3คืน MU (MU002)
 เดินทาง : 15-18 , 22-25 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 07-10, 14-17, 21-24 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน (ZKMG09-8L)
 เดินทาง : 09-12 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 16-19, 17-20 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 19-22, 21-24, 23-26, 24-27 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน 3คืน (KMG-002)
 เดินทาง : 05-08, 13-16, 20-23, 21-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์หนาวนี้กอดใคร 4วัน 2คืน (FDKMG02)
 เดินทาง : 09-12, 13-16, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26, 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 11-14, 13-16, 14-17 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-21, 20-23, 21-24, 25-28, 27-30, 28-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง เลสโก ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน 3คืน (ZKMG01-8L)
 เดินทาง : 27-30 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-04, 04-07, 08-11, 11-14, 13-16 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 15-18, 18-21, 20-23, 22-25, 25-28 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน (FD402)
 เดินทาง : 09-14, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-12, 14-19 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า 6วัน 5คืน (ZKMG11)
 เดินทาง : มกราคม 63
 เดินทาง : กุมภาพันธ์ 63
 เดินทาง : มีนาคม 63
 เดินทาง : เมษายน 63
 เดินทาง : พฤษภาคม 63
 เดินทาง : มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน (MU113)
 เดินทาง : 15-20, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย.-4 ธ.ค.62
 เดินทาง : 03-8, 06-11, 07-12, 13-18, 20-25, 25-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค.-1 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า จงเตี้ยน 6วัน 5คืน (CSKMGMU07)
 เดินทาง : 19-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 24-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,899 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื้อ 5วัน 2คืน (PCN03-SC)
 เดินทาง : 06-09, 07-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน TG (KMGTG001)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 04-08, 10-14, 18-22, 25-29, 27-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (PCN01-8L)
 เดินทาง : 13-18, 20-25, 21-26 พ.ย. 62
* รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว *
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KMG01)
 เดินทาง : 15-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-09, 07-12 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 07-12, 14-19 ม.ค. 63
 เดินทาง : 04-09, 18-23 ก.พ. 63
 เดินทาง : 03-08, 10-15, 24-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 31 มี.ค. - 05 เม.ย 63
ราคาเริ่มต้น : 19,899 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (ZKMG06)
 เดินทาง : 06-11, 19-24 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KMG02 TG)
 เดินทาง : 08-13, 11-16, 15-20, 18-23, 22-27 ก.พ. 63
 เดินทาง : 25 ก.พ. – 01 มี.ค./ 29 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
 เดินทาง : 03-08, 07-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 28 มี.ค. – 02 เม.ย. / 31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63
 เดินทาง : 04-09, 07-12, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 21-26, 25-30 เม.ย. 63
 เดินทาง : 28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
 เดินทาง : 01-06, 02-07, 05-10, 09-14, 12-17, 16-21, 19-24, 23-28, 26-31 พ.ค. 63
 เดินทาง : 30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 02-07, 13-18, 20-25 มิ.ย. 63
 เดินทาง : 27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6วัน 5คืน (GQ1KMG-TG002)
 เดินทาง : 15-20 พ.ย. 62
 เดินทาง : 06-11, 10-15, 20-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน (KMG001A)
 เดินทาง : 05-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน (FD)
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
 
ทัวร์คุนหมิง เต๋อชิง ภูเขาหิมะเหมยลี่ แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (SHMUKMGDIG)
 เดินทาง : 03-08, 14-19 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 28,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5วัน4คืน TG (KMG-TG003)
 เดินทาง : 20-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 10-14 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 18-22 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท

 
บินตรงลี่เจียง

 
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ดินแดนในฝัน 4วัน 3คืน (8LLJG01)
 เดินทาง : 17-20, 24-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
 
ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์ ซุปเปอร์คูล 4วัน 3คืน (8LLJG02)
 เดินทาง : 17-20, 24-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (วันหยุดปีใหม่)
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
 
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์ ซู่ซู่ ซ่าซ่า 5วัน 4คืน (8LLJG03)
 เดินทาง : 13-17, 20-24 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ม.ค. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. / 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง ซุปตาร์ ธารน้ำแข็ง 5วัน 4คืน (8LLJG04)
 เดินทาง : 13-17, 20-24 พ.ย. / 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ม.ค. / 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
 เดินทาง : 05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. / 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 เม.ย. 63
 เดินทาง : 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน 3คืน (PCN11-8L)
 เดินทาง : 17-20, 24-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 ม.ค. 63
 เดินทาง : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ก.พ. 63
 เดินทาง : 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค. 63
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 63
 เดินทาง : 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ลี่เจียง ต้าลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน (PCN12-8L)
 เดินทาง : 20-24, 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค. 62 
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 ม.ค. , 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 63
 เดินทาง : 5-9, 12-16, 19-23 ก.พ. , 26 ก.พ.- 1 มี.ค. 63
 เดินทาง : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค. 63
 เดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 เม.ย. 63
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท