0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน2คืน (FD401)
 เดินทาง : 11-14, 18-21, 25-28 ต.ค. 62
 เดินทาง : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 62 // 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ธ.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน (CNFD403)
 เดินทาง : 26-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 9-12 ส.ค.62
 เดินทาง : 6-9, 13-16, 20-23 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 8,988 บาท
ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4วัน 3คืน (ZKMG07)
 เดินทาง : 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 26-29, 27-30, 28-31 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
 เดินทาง : 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19 ก.ย. 62
 เดินทาง : 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27 ก.ย. 62
 เดินทาง : 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย. 62
 เดินทาง : 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
 เดินทาง : 29 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 30 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
ทัวร์คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน 3คืน (CN8L801)
 เดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 3-6, 11-14, 17-20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน (FD402)
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 เดินทาง : 12-17, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 09-14, 23-28 พ.ย. 62
 เดินทาง : 07-12, 14-19, 21-26 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5วัน 4คืน (QE1KMG-TG001)
 เดินทาง : 24-28 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์คุณหมิง  KUNMING IMPRESSION OF LIJANG 5วัน4คืน (TG001)
 เดินทาง : 24-28 ก.ค. 62
 เดินทาง : 08-12 ส.ค. 62
 เดินทาง : 14-18 ส.ค. 62
 เดินทาง : 28 ส.ค- 01 ก.ย. 62
 เดินทาง : 10-14, 17-21, 19-23 ต.ค. 62 
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (ZKMG06)
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 15-20, 22-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
 เดินทาง : 05-10, 19-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 26 ก.ย. – 01 ต.ค.  62
 เดินทาง : 11-16, 12-17, 17-22, 18-23, 19-24, 25-30, 26-31 ต.ค. 62
 เดินทาง : 07-12, 08-13, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 พ.ย. 62
 เดินทาง : 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 06-11, 07-12, 19-24, 26-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
 เดินทาง : 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์จีน คณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน (KMG002A)
 เดินทาง : 19-23 ต.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค. -01 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน (KMG001A)
 เดินทาง : 5-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
ทัวร์คุณหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6วัน5คืน (TG002)
 เดินทาง : 26-31 ก.ค. 62
 เดินทาง : 02-07, 09-14, 16-21, 23-28 ส.ค. 62
 เดินทาง : 11-16, 13-18, 19-24 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
 
ทัวร์คุนหมิง ย่าติง แชงกรีล่า 8วัน 7คืน (MUKMGDIG2)
 เดินทาง : 27 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
 เดินทาง : 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
 เดินทาง : 19-26 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-19, 19-26 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 46,999 บาท