0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กุ้ยหลิน

 
ทัวร์ทีเด็ด กุ้ยหลิน ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง 5วัน 4คืน (KWL01)
 เดินทาง : 11-15 ก.ค. 61
 เดินทาง : 1-5, 22-26 ส.ค. 61
 เดินทาง : 5-9, 26-30 ก.ย. 61
 เดินทาง : 17-21 ต.ค. , 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
 
ทัวร์กุ้ยหลิน T-SUD GUILIN RIVER & MOUNTAIN 5วัน 4คืน (BZKWL02-CZ)
 เดินทาง : 07-11, 24-28 พ.ย. 61
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 19-23 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 09-13, 16-20 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์กุ้ยหลิน เผือกหิมะ หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6วัน 5คืน (KWLCZ03)
 เดินทาง : 7-12 มิ.ย. 61
 เดินทาง : 26-31 ก.ค.61
 เดินทาง : 2-7 ส.ค. 61
 เดินทาง : 20-25 ก.ย. 61
 เดินทาง : 11-16 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,889 บาท
 
ทัวร์สุดคุ้ม กุ้ยหลิน หยางซั่ว ไม่ลงร้านช้อป  5วัน 4คืน (KWLCZ05)
 เดินทาง : 6-10, 20-24 มิ.ย. 61
 เดินทาง : 4-8, 18-22 ก.ค. 61
 เดินทาง : 15-19 , 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 61
 เดินทาง : 12-16, 29-23 ก.ย. 61
 เดินทาง : 10-14, 24-28 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 16,991 บาท
 
ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ชม 2โชว์ 6วัน 5คืน (CZ03)
 เดินทาง : 1-6, 15-20, 29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61
 เดินทาง : 13-18, 20-25 ก.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท