0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กุ้ยหลิน

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์กุ้ยหลิน T-SUD GUILIN RIVER & MOUNTAIN 5วัน 4คืน (BZKWL02-CZ)
 เดินทาง : 07-11, 24-28 พฤศจติกายน 2561
 เดินทาง : 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561
 เดินทาง : 19-23 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 09-13, 16-20 มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์กุ้ยหลิน T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6วัน 5คืน (BZKWL03-CZ)
 เดินทาง : 14-19 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 18-23, 25-30 ม.ค. 62
 เดินทาง : 1-6, 8-13, 22-27 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท