0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กุ้ยหลิน

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 

 
ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เลสโก เขางวงช้าง 5วัน 4คืน (ZKWL04-CZ)
 เดินทาง : 21-25 ส.ค. 62 ลดราคาเหลือ 11,999 บาท
 เดินทาง : 11-15, 25-29 ก.ย. 62
 เดินทาง : 09-13, 23-27 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน T-SUD BIG MOUNTAIN 6วัน 5คืน (BZKWL01-ZG)
 เดินทาง : 08-13, 22-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 05-10, 19-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-16 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน Guilin the Paradize on Earth 5วัน 4คืน (QE1KWL-CZ003)
 เดินทาง : 07-11 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน หยางชั่ว ป่าหอมหมื่นลี้ 6วัน 5คืน (QE1KWL-CZ001)
 เดินทาง : 16-21 ส.ค. 62
 เดินทาง : 30 ส.ค. - 04 ก.ย. 62
 เดินทาง : 12-17, 13-18 ก.ย. 62
 เดินทาง : 18-23, 25-30 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 20,900 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน หยางชั่ว พิชิตเขาล่างซาน 6วัน 5คืน (QE1KWL-CZ002)
 เดินทาง : 27 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
 เดินทาง : 17-22 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท