0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กุ้ยหลิน

ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู, ฉงชิ่ง ทัวร์จีน เมืองอื่นๆ 
 
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลากะพงราดพริก นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน 3คืน (ZH)
 เดินทาง : 11-16, 12-17 เม.ย. 62 >>> วันสงกรานต์
 เดินทาง : 15-20 พ.ค. 62
 เดินทาง : 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 12-17 มิ.ย. 62         
 เดินทาง : 26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,899 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน T-SUD GUILIN RIVER & MOUNTAIN 5วัน 4คืน (BZKWL02-CZ)
 เดินทาง : 13-17  มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท

ทัวร์กุ้ยหลิน T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6วัน 5คืน (BZKWL03-CZ)
 เดินทาง : 8-13, 22-27 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ทัวร์กุ้ยหลิน T-SUD BIG MOUNTAIN 6วัน 5คืน (BZKWL01-ZG)
 เดินทาง : 4-9 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-15, 17-22 พ.ค. 62
 เดินทาง : 13-18 มิ.ย. 62
 เดินทาง : 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62
 เดินทาง : 8-13, 22-27 ส.ค. 62
 เดินทาง : 5-10, 19-24 ก.ย. 62
 เดินทาง : 11-16 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน ไม่ลงร้านช้อป Miracle Of Guilin  5วัน 4คืน (KWLCZ003)
 เดินทาง : 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
 เดินทาง : 20-24 มี.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์กุ้ยหลิน ซานเจียง หยางซั่ว (ไม่ลงร้านช้อป) 6วัน 5คืน (KWLCZ005)
 เดินทาง : 1-6, 15-20 มี.ค. 62
 เดินทาง : 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท