0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กัมพูชา

 
ทัวร์เขมร ปราสาทบันทายสรี นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน 2คืน (รถ)
 เดินทาง : 9-11, 16-18, 23-25  พฤศจิกายน  61
 เดินทาง : 30 พ.ย.– 02 ธ.ค. 61
 เดินทาง : 7-9, 14-16, 21-23 ธันวาคม 2561 
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-1 ม.ค. 62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 5,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม (WE01)
 เดินทาง : 29 – 30 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 30 – 31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 8,500 บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน (REO01-FD)
 เดินทาง : 16-18, 23-25 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง : 30 พ.ย.-2 ธ.ค.61
 เดินทาง : 7 -9, 8-10, 14-16, 21-23, 29-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-1 ม.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.-2 ม.ค.62
 เดินทาง : 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 มกราคม 2562 

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด 3วัน 2คืน (REP02-FD)
 เดินทาง : 8-10, 9-11, 15-17, 22-24,29-31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง : 30 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
 เดินทาง : 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
 เดินทาง : 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 มกราคม 2562  

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท