0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กัมพูชา

 
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน2คืน (REP01-FD)
 เดินทาง : 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค.62
 เดินทาง : 5-7, 10-12, 11-13, 13-15, 26-28 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2วัน1คืน (GO1REP-FD002)
 เดินทาง : 2-3, 30-31 มี.ค. 62
 เดินทาง : 7-8 เมษายน 2562
 เดินทาง : 13-14 เมษายน 2562
 เดินทาง : 14-15 เมษายน 2562
 เดินทาง : 27-28 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน (REP02-FD)
 เดินทาง : 16-18, 23-25 มี.ค.62
 เดินทาง : 30 มี.ค.-1 เม.ย. 62
 เดินทาง : 6-8, 12-14, 13-15,14-17, 27-29 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2วัน 1คืน (GO1REP-PG003)
 เดินทาง : 06-07, 14-15, 27-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 11-12, 25-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 01-02, 22-23 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (GO1REP-PG003)
 เดินทาง : 05-07, 07-09, 13-15, 26-28 เม.ย. 62
 เดินทาง : 10-12, 24-26 พ.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 28-30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท