0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กัมพูชา

 
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน2คืน (REP01-FD)
 เดินทาง : 31 พ.ค.-2 มิ.ย.62
 เดินทาง : 07-09, 21-23 มิ.ย.62
 เดินทาง : 05-07, 12-14, 26-28 ก.ค.62
 เดินทาง : 09-11, 10-12 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (SW-PNH001)
 เดินทาง : 18-20, 19-21 พ.ค. 62 >>วันวิสาขบูชา
 เดินทาง : 14-16 ก.ค. 62 >>วันอาสาฬหบูชา
 เดินทาง : 15-17 ก.ค. 62 >>วันเข้าพรรษา
 เดินทาง : 27-29 ก.ค. 62 >>วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10
 เดินทาง : 10-12 ส.ค. 62 >>วันแม่แห่งชาติ
 เดินทาง : 13-15 ก.ย. 62
 เดินทาง : 4-6 ต.ค. 62
 เดินทาง : 12-14, 13-15 ต.ค. 62 >>วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
 เดินทาง : 22-24 ต.ค. 62 >>วันปิยมหาราช
 เดินทาง : 8-10, 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7 ธ.ค. 62 >>วันพ่อแห่งชาติ
 เดินทาง : 8-10 ธ.ค. 62 >>วันรัฐธรรมนูญ
 เดินทาง : 28-30 ธ.ค. 62 >>วันปีใหม่
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 >>วันปีใหม่
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
 
ทัวร์นครวัด นครธมะ 3วัน2คืน  (SW-PEP001)
 เดินทาง : 18 – 20 พ.ค. 62 (วันวิสาขบูชา)
 เดินทาง : 7-9, 28-30 มิย. 62 
 เดินทาง : 14-16 ก.ค. 62 (วันอาสาฬหบูชา)
 เดินทาง : 15-17 ก.ค. 62 (วันเข้าพรรษา)
 เดินทาง : 27-29 ก.ค. 62 (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)
 เดินทาง : 10-12 ส.ค 62 (วันแม่แห่งชาติ)
 เดินทาง : 4-6, 12-14  ต.ค. 62 (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
 เดินทาง : 13-15 ต.ค. 62 (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
 เดินทาง : 22-24 ต.ค. 62 (วันปิยมหาราช)
 เดินทาง : 8-10, 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7 ธ.ค. 62  (วันพ่อแห่งชาติ)
 เดินทาง : 8-10 ธ.ค. 62 (วันรัฐรรมนูญ)
 เดินทาง : 28-30  ธ.ค. 62 (วันปีใหม่)
 เดินทาง : 30 ธ.ค. 62, -1 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน (REP02-FD)
 เดินทาง : 18-20, 25-27 พ.ค.62
 เดินทาง : 08-10, 22-24 มิ.ย.62
 เดินทาง : 06-08, 20-22, 27-29 ก.ค.62
 เดินทาง : 10-12 ส.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท