0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กัมพูชา

 
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน2คืน (REP01-FD)
 เดินทาง : 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 01-03, 15-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 13-15, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 10-12, 24-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 14-16 ก.พ. , 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-15, 27-29 มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (SW-PNH001)
 เดินทาง : 12-14, 13-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 8-10, 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 8-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-1 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์นครวัด นครธม 3วัน2คืน  (SW-REP001)
 เดินทาง : 13-15 ต.ค. 62
 เดินทาง : 22-24 ต.ค. 62
 เดินทาง : 8-10, 22-24 พ.ย. 62
 เดินทาง : 5-7 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 8-10 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 28-30  ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. -1 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน (REP02-FD)
 เดินทาง : 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-17 พ.ย. , 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 04-06, 13-15, 27-29, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-12, 24-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 07-09, 14-16 ก.พ. , 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63
 เดินทาง : 13-15, 27-29 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ 3วัน 2คืน (REP03)
 เดินทาง : 11-13, 25-27 ต.ค. 62
 เดินทาง : 15-17 พ.ย. 62
 เดินทาง : 29 พ.ย. - 01 ธ.ค.62
 เดินทาง : 04-06, 13-15, 27-29, 29-31 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63
 เดินทาง : 10-12, 24-26 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท