0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กัมพูชา

 
ทัวร์กัมพูชา ด่านปอยเปต ตลาดโรงเกลือ นครวัด นครธม 3วัน2คืน (REP3D)
 เดินทาง : 15 – 17 มิ.ย.61 / 27 – 29 ก.ค.61
 เดินทาง : 10 – 12 ส.ค. 61 / 14 – 16 ก.ย. 61

ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวนครวัด นครธม ตุลาคม -ธันวาคม 2561 (WE01)
 เดินทาง : 14 – 15 ตุลาคม 2561
 เดินทาง : 20 – 21 ตุลาคม 2561
 เดินทาง :3 – 4 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง :17 – 18 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง :24 – 25 พฤศจิกายน 2561
 เดินทาง :22 – 23 ธันวาคม 2561
 เดินทาง :29 – 30 ธันวาคม 2561
 เดินทาง :30 – 31 ธันวาคม 2561
 เดินทาง :31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 8,500 บาท