0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

ทัวร์กัมพูชา

 
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 2วัน 1คืน (REP001)
 เดินทาง : 18-19, 25-26 ม.ค. 63
 เดินทาง : 15-16 ก.พ. 63
 เดินทาง : 18-19 เม.ย. 63
 เดินทาง : 02-03, 09-10 พ.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 5,995 บาท
ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน2คืน FD (BT-REP01)
 เดินทาง : 24-26 ม.ค.63   
 เดินทาง : 14-16 ก.พ.63   
 เดินทาง : 28 ก.พ.-01 มี.ค.63   
 เดินทาง : 13-15, 27-29 มี.ค.63   
 เดินทาง : 03-05, 10-12, 24-26 เม.ย.63  
 เดินทาง : 08-10, 15-17, 29-31 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (SW-PNH001)
 เดินทาง : 28-30 ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค.-1 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์นครวัด นครธม 3วัน2คืน  (SW-REP001)
 เดินทาง : 28-30  ธ.ค. 62
 เดินทาง : 30 ธ.ค. -1 ม.ค. 63 
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์นครวัด นครธม พนมเปญ 3วัน2คืน FD (BT-REP02)
 เดินทาง : 24-26 ม.ค. 63   
 เดินทาง :07-09, 14-16 ก.พ.63   
 เดินทาง :28 ก.พ.-01 มี.ค.63   
 เดินทาง :13-15, 27-29 มี.ค.63   
 เดินทาง :03-05, 11-13, 13-15, 24-26 เม.ย.63  
 เดินทาง :01-03, 15-17, 29-31 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ พนมเปญ 3วัน 2คืน (REP03)
 เดินทาง : 24-26 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท