ทัวร์ต่างประเทศ-บริษัท เลิฟยูทัวร์ จำกัด

0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668

 
  ทัวร์ญี่ปุ่น 
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงมอส
(5วัน3คืน NRT16)
พฤษภาคม 2562

เริ่มต้น 19,999 บ.

ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO
FUJI PINKMOSS
(5วัน3คืน PJP13) 
เม.ย. - พ.ค. 62
19,999 บาท
ทัวร์โอซาก้า
นารา เกียวโต โกเบ
(5วัน3คืนJXW25)
เม.ย. - มิ.ย. 62

19,988 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด LAVENDER
ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ
(5วัน3คืน XJ110)
มิ.ย. - ก.ย 62
19,900 บาท
 
  ทัวร์ยอดฮิต
ทัวร์จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน
(FD-CSX01)
เริ่มต้น 11,999.-

 เมษายน - พฤษภาคม 62

ทัวร์จางเจียเจี้ย 5วัน3คืน
(CZ-DYG01)

เริ่มต้น 13,999.-

 พฤษภาคม - ตุลาคม 62
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน 
(SL-FLOW SINGAPORE)

เริ่มต้น 8,888.-

 พฤษภาคม - ตุลาคม 62

 
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน
(SL-SO SHIOK)

เริ่มต้น 9,999.-

 เมษายน - ตุลาคม 62

 
 
  ทัวร์ไฟไหม้ โปรลดพิเศษ

ทัวร์ TOKYO FUJI ซุปตาร์
ราชินีน้ำแข็ง 5วัน 3คืน
(XJ81)
ลดเหลือ 19,888 .-

 18-22 มี.ค. 62

ทัวร์ TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ ไอสึ ซากุระ 5วัน 3คืน (XJ97)
ลดเหลือ 19,888.-

 15-19, 17-21 มี.ค. 62

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เบิกบาน
5วัน 3คืน (XJ92)

ลดเหลือ 19,888.-

 18-22 มี.ค. 62

ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า
JAPAN ALPS 5วัน 3คืน
(XJ98)

ลดเหลือ 29,888.-

 เมษายน - พฤษภาคม 62
 
  ทัวร์ไฟไหม้ โปรลดพิเศษ

ทัวร์KOREA CHERRY
BLOSSOM 2019 6วัน 3คืน
(ICN29)

ลดเหลือ 14,999.- 

 19-24, 20-25 มี.ค. 62

ทัวร์เกาหลี ชมเทศกาลดอกซากุระบาน 5วัน 3คืน
(ICN-TG009)
ลดเหลือ 24,888.-

 5-9 เม.ย. 62

 

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA
LANLA SPRING
6วัน 3คืน (XJ)

ลดเหลือ 14,900 บาท

 22-27, 23-28 มี.ค. 62

 

ทัวร์เกาหลี KOREA FIN
& FUN 5วัน 3คืน
(ICN09)
ลดเหลือ 13,999 บาท

 21-25 มี.ค. 62