ทัวร์ต่างประเทศ-บริษัท เลิฟยูทัวร์ จำกัด

0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668
  ทัวร์ภายในประเทศ 
ทัวร์อุบลราชธานี 3วัน 2คืน 
(ITHA65-FD)

มีนาคม - พฤษภาคม 64
เริ่มต้น 7,888 บาท

ทัวร์หลีเป๊ะ ดำน้ำ ดูปะการัง 3วัน 2คืน 
(LP01-DD)

เมษายน - พฤษภาคม 64
เริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์ภูเก็ต  3วัน 2คืน 
ล่องเรือใบคาตามารัน
(ZPKT09-VZ)
มกราคม - เมษายน 64
เริ่มต้น 8,999 บาท 

ทัวร์ภูเก็ต พังงา 3วัน 2คืน
ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน 
(ZPKT10-VZ)
มกราคม - เมษายน 64
เริ่มต้น 8,999 บาท 

  ทัวร์วันหยุด

ทัวร์กระบี่ 7 เกาะ 3วัน 2คืน 
(KBV04-FD)

10-12, 11-13, 12-14  เม.ย. 64
เริ่มต้น 10,999 บาท


 

ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน
(ZSTN11-VZ)
 13-15 เม.ย. 64

เริ่มต้น 11,999 บาท

 

ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน
(ZSTN12-VZ)
10-12, 12-14, 13-15 เม.ย. 64

เริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์แม่ฮ่องสอน  3วัน 2คืน
(ZMSN05-DD)

30 เม.ย. - 02 พ.ค. 64
ราคา 10,999 บาท

  
ทัวร์เบตง ปลายด้ามขวาน งามล้ำค่า 3วัน 2คืน (HDY04-FD)
10-12, 11-13, 12-14, 13-15  เม.ย. 64
เริ่มต้น 9,999 บาท 
ทัวร์เบตง ยืนหนึ่ง 3วัน 2คืน
(HDY07-VZ)

11-13, 12-14   เม.ย. 64
เริ่มต้น 9,999 บาท

 
ทัวร์สตูล หาดใหญ่ ปากบารา หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน (ZSTN13-VZ)
13-15  เม.ย. 64
เริ่มต้น 12,999 บาท