ทัวร์ต่างประเทศ-บริษัท เลิฟยูทัวร์ จำกัด

0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-007-6350
02-007-6351
088-190-1860
083-587-8668
 
  ภาคเหนือ
ภูลมโล เขาค้อ เชียงคาน 
3วัน 2คืน 


มกราคม - กุมภาพันธ์ 65

เริ่มต้น 4,555 บาท
คลิกดูโปรแกรม
 
เชียงใหม่ แม่แตง แม่กำปอง
3วัน 2คืน  


18-20, 25-27 ม.ค. 65 

เริ่มต้น 6,999 บาท

คลิกดูโปรแกรม
เชียงราย ดอยตุง 
3วัน 2คืน  

ตุลาคม - พฤศจิกายน 64
 

เริ่มต้น 5,555 บาท 
คลิกดูโปรแกรม
แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง
4วัน 3คืน  
 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 64 

เริ่มต้น 7,555 บาท 
คลิกดูโปรแกรม
   ภาคอิสาน
อุบลราชธานี โขงเจียม
3วัน 2คืน

พฤศจิกายน 64 - กุมภาพันธ์ 65


เริ่มต้น 8,999 บาท
คลิกดูโปรแกรม
 
อุดรธานี หนองคาย
บึงกาฬ 3วัน 2คืน

ตุลาคม - ธันวาคม 64


เริ่มต้น 9,999 บาท
คลิกดูโปรแกรม
 
อุบลราชธานี โขงเจียม
3วัน 2คืน


ตุลาคม - ธันวาคม 64

เริ่มต้น 9,999 บาท
คลิกดูโปรแกรม
 
 

 
  ภาคใต้
เบตง หาดใหญ่
3วัน 2คืน


พฤศจิกายน - ธันวาคม 64

เริ่มต้น 6,999 บาท
คลิกดูโปรแกรม

 
นครศรีธรรมราช คีรีวง
3วัน 2คืน 


พฤศจิกายน - ธันวาคม 64

เริ่มต้น 7,999 บาท
คลิกดูโปรแกรม
 
กระบี่ เที่ยวสี่เกาะ
3วัน 2คืน


พฤศจิกายน - ธันวาคม 64

เริ่มต้น 7,999 บาท
คลิกดูโปรแกรม
สตูล หลีเป๊ะ
3วัน 2คืน


พฤศจิกายน - ธันวาคม 64

เริ่มต้น 15,999 บาท
คลิกดูโปรแกรม