ทัวร์ต่างประเทศ-บริษัท เลิฟยูทัวร์ จำกัด

0
ใบอนุญาตินำเที่ยว
CONTACT
lOVE YOU TOUR
02-332-6228
02-332-6229
088-190-1860
083-587-8668
 
  ทัวร์แนะนำ

โตเกียว Winter 
เดินทาง ธันวาคม 62 - มีนาคม 63


ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลวง
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 62


กาหลี เชจู
4วัน 2คืน 7C

 กรกฎาคม - สิงหาคม 62
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 
เดินทาง ก.ค.- พ.ย. 62
เริ่มต้น 8,998.-


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน XJ129
เดินทาง  ส.ค.- ก.ย.62
ราคา 14,888.-


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน XJ130
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.62
ราคา 14,888.-


เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 
เดินทาง กรกฎาคม  62
เริ่มต้น 8,888.-


ทัวร์ไอซ์แลนด์ 8วัน
เดินทาง 11-18 พ.ย. 62
เริ่มต้น 99,900.-

 
  ทัวร์ยอดฮิต 

ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน3คืน 
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
มิถุนายน-สิงหาคม 62
เริ่มต้น 19,876.-

เซนได 5วัน3คืน
2-6 , 9-13 พ.ย. 62
16-20, 23-27 พ.ย. 62
เริ่มต้น 28,888.-
เซนได 5วัน3คืน 
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62
7-11 / 14-18 ธ.ค. 62
เริ่มต้น 31,888.-

เซนได 6วัน4คืน
26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
3-8 / 10-15 ธ.ค. 62
เริ่มต้น 35,888.-
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 
พฤศจิกายน -  ธันวาคม 62
54,900 บ.

ทัวร์เยอรมัน 7วัน 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 62
44,900 บ.

เยอรมัน ออสเตรีย สวิต
กรกฎาคม - ตุลาคม 62

40,900 บ.

อังกฤษ สกอตแลนด์
กันยายน - ตุลาคม 62

59,900 บ. 
  ทัวร์จีนยอดฮิต
เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน
สิงหาคม- ตุลาคม 62
เริ่มต้น 9,888 .-

 

เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6วัน4คืน 
มิถุนายน - ตุลาคม 62
เริ่มต้น 13,899.-

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 
พฤษภาคม - ตุลาคม 62
เริ่มต้น 9,989.-

อุทยานจิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน
ตุลาคม - ธันวาคม 62
เริ่มต้น 19,999.-